Regjeringen Støre vil produsere like mye energi fra havvind som vi i dag produserer på land.

Har fastsatt sluttdato for behandling av lakseskatten

Regjeringens forslag til ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen skal være ferdig behandlet i finanskomiteen på Stortinget innen 16. mai.

NRK var først ute med å rapportere at regjeringens forslag til ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen skal være ferdig behandlet i finanskomiteen på Stortinget innen 16. mai.

Rundt samme bord.  Geir Pollestad og Ole Eirik Lerøy.
Det blir Geir Pollestad fra Senterpartiet som skal lose lakseskatten gjennom Stortinget.

De skriver også at det er Geir Pollestad fra Senterpartiet som skal lede Stortingets finanskomité i behandlingen.

Ifølge NRK ble dette bestemt på et møte i komiteen.

Regjeringen la nylig fram sitt forslag til lakseskatt, og det er ventet at det vil bli en drakamp i Stortinget når regjeringspartiene må forhandle med partiene for å få flertall.

Det kom også frem at det vil bli en høring om forslaget på Stortinget den 17. april.