Settefiskprodusenten Sisomar vil øke storsmoltproduksjonen og forteller at de er godt fornøyd med fjoråret på tross av flere utfordringer knyttet til pandemien. Foto: Sisomar.

Sisomar vil øke produksjonen av storsmolt

Smoltselskapet Sisomar leverer nok et sterkt år, og oppnådde rekord i antall smolt og biomasse levert. De ønsker nå å øke produksjonen av storsmolt. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På Facebook melder selskapet at produksjonen i anlegget har fulgt produksjonsplaner og smolten har blitt levert til avtalte tidspunkt til eierne gjennom 2020.

- En produksjon hos oss inneholder daglig stell av 22 million selvstendige individer i løpet av året som skal ha god velferd under produksjonen, dette har blitt håndtert på en sikker og god måte, all ære til våre 16 ansatte inklusive lærlinger som virkelig har levert et godt resultat! I 2020 ble det oppnådd rekord i antall og biomasse levert, dette kommer både ut fra god drift, men også endring i utsettsmønster hos en kunde som gav en positiv effekt i år, melder selskapet. 

De opplyser at det ble totalt levert 9,48 millioner smolt med snittvekt på 206 gram, totalt i underkant av 1.957 tonn biomasse. Nettoproduksjon i anlegget kom på 1.711 tonn biomasse og Sisomar hadde et fôrforbruk på 1.464 tonn fôr. Dette gav en biologisk fôrfaktor på 0,832 og økonomisk fôrfaktor på 0,855.

- Takket være god drift med ok fôrfaktor, et velfungerende renseanlegg fra Sterner Biotek og gode rutiner i driften ser vi at resultatene fra pålagte resipientundersøkelser er gode og vi overholder kravene til utslipp med god margin. Totalt sett ble det levert 150 tonn med 90-95 % tørrstoffinnhold til Grønn Gjødsel som bruker dette videre til produksjon av gjødsel til landbruket.

Ser hele tiden etter forbedringsmuligheter

Sisomar ønsker å ta vare på et hvert individ i produksjonen, arbeidet med god fiskevelferd står sentralt, men vi har hele tiden noe å strekke oss etter. I 2020 fikk vi et produksjonsutbytte på 91,3 %, et resultat som ligger innenfor målsetningen vår, men vi ser hele tiden etter forbedringsmuligheter.

Hovedutfordringen de først og fremst ser er at rogn og yngelkvalitet er avgjørende for et bedre utbytte for deres del.

- Vi opplever dessverre for høyt tap av individer i klekkeri og første fase av startfôring frem til 1 gram, det er innledet et samarbeid med flere rognleverandører for å sette fokus på dette. Ivaretagelse av fiskevelferd og velferd for våre ansatte står sentralt hos oss. Det ble registrert 187 avvik i produksjonsåret, det er viktig å få inn mange avvik for å lære av våre feil og for stadig å bli bedre. Det viktigste av alt er at vi har ingen hendelser som har medført skade på våre ansatte!

I tillegg til nødvendig vedlikehold og diverse kontinuerlig forbedringstiltak har selskapet fått gjennomført følgende prosjekter i 2020:

  • Renovering av pumpestasjon 1 med nye pumper og UV aggregat.
  • Oppgradering av energiterminal med installasjon av ny sjøvannspumpe, nytt nødstrømsaggregat og økt kapasitet til strømforsyning.
  • Startet bygging av nytt ensilasjehus og kjemikalielager.
  • Bygget opp lager av kritiske reservedeler tilknyttet alle anleggsdeler for å sikre kontinuerlig drift

Selskapet har også gjennomført en del tester av nytt utstyr i produksjonen. Der de har testet ut CO2-luftere fra tre ulike leverandører for å finne den leverandøren, som etter deres mening og krav fungerer best.

- Alle luftere gjør en tilnærmet like jobb med hensyn til fjerning av CO2, men det er forskjeller innenfor renhet på karvannet og det viktigste av alt, letthet for drift og renhold under drift og ved generasjonsskille. Vi har også testet nytt overvannslys. Vi så helt klare indikasjoner på at fisken fikk en roligere adferd på karnivå men vi klarte dessverre ikke å finne resultatet som støttet dette innenfor tilvekst, FF eller dødelighet, skriver Sisomar. 

Vil øke storsmolt produksjonen

Sisomar har en målsetning om å kunne øke produksjonen av stor smolt.

- 2020 har derfor i stor grad blitt brukt til å forberede selskapet for videre utvikling gjennom tilrettelegging av betingelser for økt produksjon. Vi har arbeidet med sikring av areal, ny reguleringsplan, økt tilgang til elektrisk kraft, søknad om økt uttak av ferskvann, prosjektering av ny sjøvannstasjon og søknadsprosess om ny akvakulturtillatelse. I tillegg er vi i dialog med leverandører av en ny produksjonshall. En av de interne målsetningene ved Sisomar AS er at vi skal ha det gøy på arbeid og samtidig skape gode økonomiske resultater, melder selskapet. 

Regnskapet er under revidering for tiden slik at de ikke kan presentere tallene, men selskapet påpeker de ser ut til at de skal få et rimelig godt resultat som ligger innenfor budsjettet.