En ubuden gjest på 300 kilo dukket opp på lokalitet Gulholmen forrige uke.

Makrellstørje svømte inn i anlegg

Forrige uke svømte en makrellstørje inn i Lerøy-anlegget Gulholmen.

Publisert Sist oppdatert

Lokaliteten ligger rett sør for Halhjem fergekai, og det skal ha vært ca 120 000 fisk i den aktuelle merden på rundt to kilo.

Ifølge dokumenter sendt fra selskapet til Fiskeridirektoratet skal makrellstørjen ha vært på 300 kilo og ha vært 261 cm lang.

En ansatt Kyst.no har snakket med på det aktuelle anlegget kan fortelle at det var en servicebåt som oppdaget hullet i merden, før størjen skal ha blitt oppdaget på kamera.

Frem til slutten av 1970-tallet var makrellstørjen en vanlig gjest langs norskekysten, men forekomstene ble stadig færre etter dette, helt fram til nyere tid. Fiskeridirektoratet har derfor laget en veileder for hvordan man skal håndtere en hendelse der makrellstørjen svømmer inn i et oppdrettsanlegg.

Her har den 300 kg tunge makrellstørjen blitt heist opp fra oppdrettsanlegget.