Henning Beltestad er fornøyd med bedring i biologien, men sier selskapet må nedjustere deres slaktemål.

Nedjusterer slaktemål som følge av nedtrekk

Lerøy Seafood Group ASA rapporterer i dag et konsolidert operasjonelt driftsresultat på MNOK 842 for første kvartal 2024. Av dette utgjør havbruk MNOK 576, på sesongmessig lave slaktevolumer.

Publisert Sist oppdatert

Konsernleder Henning Beltestad sier selskapet har hatt et godt kvartal i Havbruk med en sterk biologisk utvikling. 

– I lys av svært kalde sjøtemperaturer vokser fisken vår godt. Det er også veldig gledelig å konstatere betydelig bedring i biologi og inntjening i Scottish Seafarms, sier han.

Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group på NASF konferansen i Bergen 2024.

Nedstrømsvirksomheten (VAP S&D) genererer i første kvartal et operasjonelt driftsresultat på MNOK 176, drevet av driftsforbedringer, høy kapasitetsutnyttelse i Norge og økte produktpriser. 

– Med vår helintegrerte verdikjede har vi en fordelaktig posisjon med høy prosesseringskapasitet i Norge, som vi har utnyttet godt i kvartalet. Vi har et godt momentum og har lykkes å snu utviklingen i en rekke virksomheter nedstrøms, forteller Beltestad.

 Investeringer i fiskevelferd

Beltestad sier Lerøy nå tar nye steg i retning av oppnåelse mot ambisiøse, strategiske mål for 2025. 

– Vår implementering av skjermingsteknologi viser lovende resultater, med minimalt behov for lusebehandlinger. Vi faser inn bedre genetikk og har gjort viktige prosessforbedringer innen rogn og smolt. Resultatet er en mer robust fisk, som vokser bedre. Vi øker også andel av produksjon av ørret, som historisk har bedre biologisk prestasjon, i Lerøy Sjøtroll.

Tiltakene mener han er avgjørende for fiskens velferd og understreker at det har stor betydning for selskapets finansielle utvikling. 

– Grunnet redusert lisenskapasitet i Lerøy Sjøtroll (nedtrekk i trafikklyssystemet) har vi valgt å justere volummålet for Norge i 2025 til 200,000 GWT. Vi har stor tro på videre fremgang i VAP S&D, i tråd med stadig bedre utnyttelse av vår unike verdikjede, avslutter konsernlederen.

For 2024 forventer konsernet per i dag et slaktevolum på 193.500 tonn inkludert felles kontrollert virksomhet.

Nedsenkbare merder

Lerøy har også gjort betydelig investeringer i ny teknologi for produksjonsfasen i sjø. Per i dag anvendes nedsenkbare merder og ny skjermingsteknologi i både Lerøy Sjøtroll og Lerøy Midt. 

- Slik ny teknologi er ikke uten risiko, men den er forventet å gi vesentlige forbedringer i form av raskere tilvekst og bedre overlevelse. Ved utgangen av første kvartal 2024 er 17 % av konsernets laks (målt i antall) i utstyr med skjerming, dette vil gradvis økes til om lag 30 % ved utgangen av 2024. Den største fisken som står i nedsenkbare merder er nå om lag 3,0 kg, og skal i tråd med planene slaktes fra sensommer/høst i 2024, skriver selskapet i sin rapport.

Per mai 2024 opplyser Lerøy at fisken i nedsenkbar teknologi ikke er behandlet, og har god fiskehelse.