Illustrasjon «Pipefarm». Foto: Lerøy Seafood Group ASA
Illustrasjon «Pipefarm». Foto: Lerøy Seafood Group ASA

Direktoratet tar sikte på å gi utviklingstillatelse til Pipefarm

Lerøy Seafood Group (LSG) har fått grønt lys videre for sin utviklingstillatelse-søknad for det lukkede konseptet "Pipefarm".

Publisert

Fiskeridirektoratet opplyste i slutten av forrige uke at Lerøy Seafood Group sitt konsept «Pipefarm» vurderes å være innenfor ordningen med utviklingkonsesjoner.

Oppdrettselskapet har søkt Fiskeridirektoratet om til sammen ni tillatelser for konseptet «Pipefarm, som selskapet beskriver som et lukket flytende lengdestrømsanlegg.

Direktoratet skriver at ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer de at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser.

De har nå etterspurt selskapet for mer informasjon om konseptet, og presiserer at dette er imidlertid ikke et bindende tilsagn.

Stig Nilsen, direktør for havbruk i LSG har tidligere uttalt at de ser at modellen har et enormt uforløst potensial og at konseptet, gjennom en omfattende utviklingsfase kan bli den optimale løsningen innen lukket produksjon i sjø.

- Denne utviklingsprosessen vil bli utfordrende med tanke på prosjektets omfang og vil innebære et omfattende teknologisk løft, sa Nilsen, som forteller at prosjektet vil kreve betydelige investeringer. Disse er estimert til mellom 650 og 700 millioner kroner.

Les også: Oppdrettsgigant søker om utviklingstillatelser til «Pipefarm»