Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: LSG.

- Næringens fremste fiskehelsekompetanse i fare for å bli avskiltet

Kommentar: Fiskehelsebiologer har vært solide bidragsytere til suksessen til norsk havbruksnæring. Nå står næringens fremste fiskehelsekompetanse i fare for å bli avskiltet, uten at det ser ut til å bekymre myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det hersker stor usikkerhet rundt hvordan EUs forordning skal tolkes. Bare det at det er en tilsynelatende mangel på oversikt over mulige konsekvenser, gir i seg selv grunn nok til bekymring.

I en mild fortolkning av forordningen vil bare veterinærer opprettholde kompetanse til å forskrive antimikrobielle legemidler til dyr. I en mer alvorlig fortolkning fratas fiskehelsebiologene hele deres forskrivningsrett. Hva som er riktig vites ikke, men selv en mild fortolkning vil utvilsomt kunne redusere kompetansen til fiskehelsebiologene.

Uavhengig kan situasjonen med rette oppfattes som et overgrep. En lov som med tilbakevirkende kraft, og i betydningens rette forstand «med et pennestrøk» fratar en hel profesjonsgruppe et sentralt grunnlag for deres yrkesutøvelse.

Mange og viktige spørsmål:

  • Hvordan vil vi som samfunn forholde oss til at en hel profesjon over natten skal kunne fratas det sentrale grunnlag for deres yrkesutøvelse?
  • Hvordan forventes det at eksisterende eller fremtidige studenter innen fiskehelse vil forholde seg til den investeringen de legger ned i sine yrkesvalg?
  • Vil universitetene i Tromsø og Bergen fortsatt ha en nødvendig søkermasse til profesjonsstudiene i akvamedisin?
  • Vil eksisterende studenter i fiskehelse fortsette sine studieløp?
  • Kan vi være trygge på at næringen sikres fremtidig tilgang på høykompetent arbeidskraft innen fiskehelse?
  • Hvem skal løse våre eksisterende og fremtidige veterinærfaglige utfordringer?
  • Skal vi basere oss på veterinærer fra smådyrklinikkene ved fremtidige behov for terapeutika, og er det der vi skal finne den fremtidige kompetansen Norsk havbruksnæring vil etterspørre innen akvamedisin?

Spørsmålene er mange. Svarene som er gitt så langt gir grunn til bekymring. Jeg frykter åpenbart konsekvensene. Fiskeriministerens svar om at «han er trygg på at fiskehelsen fortsatt blir godt ivaretatt» kan tyde på at departementet ikke har forstått fiskehelsebiologenes betydning for næringen.

Les alle sakene Kyst.no har hatt om reseptrett nedenfor:

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.