Tareoppdrett med høsting fra tau. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Tareoppdrett med høsting fra tau. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Lerøy ønsker mer tareoppdrett

Lerøy ønsker å drive oppdrett av seks ulike arter tare, på ny lokalitet i Austevoll.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy Vest AS har nemlig levert søknad om tillatelse til akvakultur av makroalger i flytende anlegg i lokalitet Flatøysundet i Austevoll. 

Det søkes om et område med en ramme på omtrent 455m x 200m + 240m x 150m, altså 127 dekar. På lokaliteten ønsker de å drive oppdrett av butare (Alaria esculenta), fingertare (Laminariadigitata), sukkertare (Laminaria saccharina), søl (Palmaria palmata), fjærhinne (Porphyra sp) og havsalat (Ulva Lactuca). Søknaden gjelder en årlig produksjon på opptill 800 tonn.

- Produksjonen av markoalgar skjer normalt i to trinn; sporofytt produksjon på land og makroalgeproduksjon i sjø. Det blir brukt alger som er av regional avstamming slik at det ikke vil ha noe konsekvens for den regionale populasjonen dersom algene forplanter seg. Dyrkingsteknologien i sjø er under stadig utvikling men vi vil i første omgang bruke tradisjonelt oppsett i form av bøyestrekk. Designet for algeproduksjon vil være dimensjonert i forhold til gjeldende regelverk, skriver selskapet i søknaden.

Det påpekes også at Lerøy Vest sin lokalitet for produksjon av laks og ørret ved Flatøyflu er lokalisert i nærheten, og at produksjonen av alger ved Flatøysundet vil kunne nytte næringssalter fra denne produksjonen.

Leøy har gjennom de siste årene testet ut taredyrking og integrert multitrofisk oppdrett (IMTA) av ulike arter. Dette har de gjort blant annet gjennom prosjektet Ocean Forest, som de har i samarbeid med Bellona.

Harald Sveier fra Lerøy sa på høsten i fjor at de ville fortsette satsingen på tare og at de i Ocean Forest ønsker å doble tareproduksjonen i 2018. De vil da gå fra en produksjon på 40 tonn til 100 tonn på ett år.

Les også: Ocean Forest vil mer enn doble tareproduksjonen i 2018

Se video fra Lerøy på prosjektet under.