Sjur Malm er konserndirektør for økonomi og finans i Lerøy Seafood.

Lerøy: Bruker nesten bare mekanisk lusebehandling

Lakselusen er en vesentlig bidragsyter på kostnadssiden også i år. Men utgiftene er fordelt annerledes nå enn i fjor. Også behandlingsmetodene har endret seg radikalt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Akkurat nå har vi kostnader til lus som er på høyde med fjoråret. Vi bruker nok fort 5 kroner per kilo til utstyr og operasjon. Så kommer tapt tilvekst på grunn av sulting, og kostnader til å ha brønnbåter og liggende i beredskap, så den reelle summen er nok større.

Det fortalte konserndirektør for økonomi og finans i Lerøy Seafood, Sjur Malm under gårsdagens andrekvartalsfremleggelse under arrangement «Hordaland på børs» i Bergen.

Men selv om kostnadene er de samme som i fjor, brukes de på en annen måte.

- Vi bruker mye mer på forebygging nå enn før. Vi har for eksempel gjort store investeringer for å bygge en rognkjeksproduksjon på 6-7 millioner individ. Der har vi på kort tid gått fra å ikke ha slikt selv, til å bli den største aktøren i landet.

Han fortalte de også har et mål om å bli så gode på forebygging at de kan redusere utgiften til behandling til null.

- Vi er ikke i nærheten av det ennå, sa han.

Mekanisk rensing

Lerøy har også investert mye i mekanisk rensing.

- Men det tar tid å få kapasiteten opp. Beslutninger vi tok i 2013 og 2014 kommer i drift nå.

Hoveddelen av behandlingene Lerøy utførte i andrekvartal er av den mekaniske typen.

- Da er vi helt klart på rett spor, sa han.

Han forventer derfor at kostnadene til lusebehandling vil falle inn i 2016 og 2017.

- Men vi har fortsatt mye jobb å gjøre, påpekte han.

Malm beskriver lusesituasjonen i selskapet nå som bedre enn i fjor.

- Denne tiden av året er man alltid bekymret for hvordan lusenivåene utvikler seg til høsten. På det forebyggende er vi mye bedre stilt i år enn i fjor. Situasjonen i sommer var også bedre enn i fjor. Så vi jobber mot at lusesituasjonen i høst skal bli mye bedre enn i fjor høst, men vi kan ikke gi noen garantier. Men det ser mye bedre ut, sa han.