LiceTube installert på Akvariet i Bergen Foto: CLT Solutions
LiceTube installert på Akvariet i Bergen Foto: CLT Solutions

Tester ut ny avlusingsenhet på Akvariet i Bergen

Gründer Henry Helgheim, tester nå ut sin LiceTube for avlusing av laks på Akvariet i Bergen. – Det går over all forventning, sier han.

Publisert

Helgheim er både designer, oppfinner og gründer bak selskapet CLT Solutions AS. De siste årene har han her utviklet en mekanisk avluser som han selv omtaler som som en mekanisk leppefisk. Konseptet har fått navnet "Lice Tube".

- Nå testes en prototype ut ved Akvariet i Bergen. Det går over all forventning, sier Helgheim til Kyst.no

Det er to kammer i LiceTube. Ett forkammer, og ett behandlingskammer. I disse kammerne skal fisken stå i ro ved hjelp av teknologi for behandling og undersøkelser. Fisken skannes og de får verifisert hvor på fisken lusa står, hvor mange det er per fisk, mål og vekt, og om den er syk eller kjønnsmoden, så denne kan skilles ut.

- Man får mye nyttig informasjoner i tillegg til at man plukker bort lusen. Når lakselusen er verifisert, plukkes den av fisken med et spesielt egenkomponert hode og vakuum. I plukkearmen drepes lus med elektrisitet, og i denne armen kan det enkelt settes inn injiseringssprøyte eller chip om man skulle ha behov for det, forklarer oppfinneren.

Lusetuben skal etterhvert få installert spesielle lys for å trekke fisken raskere inn i systemet. Foto: CLT Solutions.
Lusetuben skal etterhvert få installert spesielle lys for å trekke fisken raskere inn i systemet. Foto: CLT Solutions.

Prototype på plass

Prototypen er 3 meter lang og 120 centimeter høy og ble satt inn i et kar med 250 laks, på Akvariet i Bergen for halvannen uken siden.  

- Sammen med Lerøy som har tro på prosjektet, og nå også er med å finansierer utviklingen, fant vi ut at vi begynner på det vanskelige; å få fisken inn i tuben. Det ser vi allerede at vi får hjelp av med vannstrøm, og den spesielle utformingen av tuben. Vi har vannstrøm i en ende, så går fisken der og svømmer fint gjennom. Dette var en milepæl for utviklingen, sier han. 

Helgheim sier han fikk enormt mange henvendelser fra ulike hold etter at Kyst.no skrev om saken tidligere. En av dem var at å få laksen inn i tuben kom til å være like vanskelig som å få en villhest inn i en stall, og forbli der, noe han mener er definitivt motbevist. 

Les også: Vil fjerne lakselus med mekanisk leppefisk

- Det er tydeligvis formidabel interesse for dette, og det er ikke få som har tatt kontakt med oss som ønsker å gå inn i selskapet, om vi bare klarte å løse utfordringen med å dra laksen inn i tuben. Der er vi nå. 

Han forteller at de hadde trodd det ville ta måneder, før de fant ut om fisken faktisk gikk gjennom den.

- At vi allerede har fått det til, åpner mange dører og muligheter for oss. Med tanke på FoU-konsesjoner og lignende var dette ett av kravene Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ønsket svar på, legger han til.

Uttesting med Lerøy på laget

Får man fisk inn i kammeret, mener han at de får kontroll på resten. Avtalen på Akvariet har en varighet på seks måneder.

- I neste uke får vi også inn spesiallys som skal få laksen inn hurtigere. Vi vil jo ha fisken hurtigst mulig inn, legger han til. 

Videre sier han at han er fornøyd med å ha fått på plass avtaler med både Akvariet og Lerøy. 

- Avtalen med verdens nest største oppdrettselskap var en god anerkjennelse på at de har tro på oss, produktet, og gjennomføringsevnen vår. 

Han har også fått støtte av Innovasjon Norge.

- Utviklingen av LiceTube går raskere enn det jeg noen gang hadde drømt om. Jeg ser for meg at utviklingen vil gå rivende raskt fremover også. På Akvariet har vært utrolig entusiastiske fra første stund, og det er spennede fra både meg og dem å se på hvordan dette utvikler seg, mener han.

(Teksten fortsetter under galleriet)

- Avlusning uten kjemikalier og bedret velferd

Bakgrunnen for utviklingen av tuben er at Helgheim vil takle lakselusen, uten å bruke kjemisk behandling. Han mener bestemt ay konseptet er langt mer skånsom mot fisken enn de mekaniske løsningene som finnes i dag.

- Vårt hovedfokus har vært dyrevelferd. Dagens vannbehandling er sårbar og det skal lite til før en skader laksen. Med «Lice Tube» ønsker vi å få ned dødeligheten og bedre fiskehelsen. Vi tenker at den beste løsningen er at tuben står permanent i merdene. Det blir en spa-avdeling for laksen. Det er behagelig for laksen å bli kvitt lusa. Vi trekker laksen til tuben med lys og motstrøm. Det som er riktig er at det er verre å klare å få inn såpass ung laks i tube, en større laks som står i merd. Den unge laksen er mer lettskremt, sier Helgheim.

Tre kameraer filmer nå i tuben 24 timer i døgnet for å dokumentere alt som skjer , hvordan fisken oppfører seg, blir forskjøvet osv. Lakseluseffekt ses på seinere, da de først vil se om teknikken fungerer og dokumentere velferden. 

- Når vi skal oppskalere. Å ta det ut i merden får vi se etterhvert, sier han.

Ønsker bedriftspartner

Forrige uke fikk han også meddelt at han har fått patent på tuben, noen han sier en en stor lettelse.

- Det ideelle settingen for meg nå, hadde vært å få inn gode solide hovedeiere, og jeg kunne konsentrere meg om utviklingen, og andre om forretningsmessige forhold. 

Ett solid selskap med internasjonal erfaring og levering inn mot oppdrettsnæringen, mener han kunne vært interessant som ny hovedeier, men ikke for enhver pris.

-  Dette kan bli meget stort. Det er jeg helt overbevist om, om tingene gjøres riktig, og i riktig rekkefølge. Skomaker bli ved din lest, det er viktig, mener Helgheim. 

CLT Solutions AS, er heleid av Henry Helgheim og eier LiceTube. 

Alle som besøker Akvariet kan ta en titt på enheten i ukene fremover.