Her ser du en video selskapet har laget av hvordan produksjonen deres foregår. Foto/video: Lumarine.
Her ser du en video selskapet har laget av hvordan produksjonen deres foregår. Foto/video: Lumarine.

Lumarine øker rognkjeks-produksjonen betydelig

Rognkjeksprodusenten Lumarine skal doble produksjonen i 2019, fra 1,5 millioner til 3,2 millioner lusespisere. 

Publisert

Lumarine AS i Tømmervåg, ble etablert i 2015, da under navnet Rognkallen AS, og skal i år øke produksjonen sin betydelig fra fjoråret.

- Vi har en ambisjon om å produsere 3,2 millioner rognkjeks i 2019, i størrelsesorden 30-40 gram, forteller daglig leder Karl Christian Baumann til Kyst.no. 

Økningen av produksjonen sier han er grunnet en optimalisering av anlegget.

- Vi har blant annet økt antall døgngrader fra 300 til 500 som gjør at vi får større fisk. 

Rensefisk-produsenten leverte totalt 1,5 millioner rognkjeks i 2018.

- Dette var rognkjeks i størrelse 20-40 gram, avhengig av når på året fisken settes på sjø. Snittet var på ca. 30 gram, opplyser Baumann.

Daglig leder Karl Christian Baumann sier de skal har ambisjoner om å doble produksjonen av rognkjeks i 2019. Foto: Privat.
Daglig leder Karl Christian Baumann sier de skal har ambisjoner om å doble produksjonen av rognkjeks i 2019. Foto: Privat.

Fokus på vannmiljø og karhygiene

Rognkjeksproduksjonen deres er delt inn i tre avdelinger: klekkeri/startforing, silo- og påvekstavdeling. For å få fisken mest mulig robust før den skal i sjø, har selskapet fokus på godt vannmiljø og karhygiene. Samt fokus på kvalitet, både teknisk og biologisk.

- Det er viktig at det ikke er for høy tetthet/biomasse i karene, samt er tilstrekkelig vannutskiftning. Vi har også fokus på minst mulig håndtering etter vaksinering.

- Kontinuerlig god kvalitet på produksjonsvann mener vi er hovedforutsetning for en god og sikker produksjon. Ellers jakter vi på tiltak som kan gjøre fisken enda mer robust, forteller han. 

Lumarine AS:

  • Rognkjeksprodusenten holder til i Tømmervåg i Aure kommune, i Møre og Romsdal. 
  • Det er totalt 19 ansatte i bedriften. 

I forkant av utsendelse sultes også fisken i to dager for å gjøre den mindre stresset ved håndteringen.

Levendefôr i yngelfasen er et tiltak selskapet også har tro på, i tillegg jobber de med Previwo for å teste ut bruk av «gode» bakterier. 

Selektering og stamfisk

Overlevelsen på rognkjeksen etter klekking sier Baumann er varierende fra batch til batch.

- Vi driver oppdrett på villfanget biologisk materiale. På sikt må bransjen få kontroll på stamfiskhold og selektering, et arbeid som flere aktører allerede jobber godt med, sier han, og påpeker de har fått gode tilbakemeldinger fra kunder på både ytelse og overlevelse.

Anlegget til Lumarine er akkurat utvidet med vannkapasitet på 2150 m³/t, 100% redundans.

- Per dags dato har vi karvolum på ca 1150 m³, og det jobber 16 personer i anlegget i forskjellige turnuser. I tillegg kommer administrasjon, hvor det jobber tre personer.