Tore og Marius som nå har begynt i MSD Animal Health. Foto: MSD

Flere nye til MSD Animal Health

Tore Bjørset og Marius Myren er ansatt som serviceingeniører i MSD Animal Health. Begge går inn i et utvidet team som arbeider med teknisk kundeservice for oppdretterne.

Publisert Sist oppdatert

- Teknologi blir stadig viktigere i lakseoppdrett. MSD Animal Health lanserer snart andre versjon av den automatiske lusetelleren Falcon, og etter en rekke oppkjøp av  teknologileverandører som VAKI, har vi nå en betydelig produktportefølje også utenom legemidler. Derfor styrker vi teamet innen teknisk kundeservice, forteller veterinær Lene Høgset, leder for Teknisk Team.

Fra olje til fisk

Tore Bjørset er utdannet skipselektriker og har de siste 15 årene jobbet som løfteteknisk inspektør i kranbransjen offshore. I sin jobb som spesialtekniker i MSD Animal Health skal han ha service på fiskehåndteringsutstyr, fisketellere, pumper, sortertingsmaskiner og alt VAKI utstyr. Han vil også arbeide med den automatiske lusetelleren Falcon.

- Jeg gikk fra offshorebransjen til fiskehelse, fordi mat er viktigere enn å jobbe med olje! Jeg er glad for at jeg kom inn teamet her, det består av mange dyktige folk og vi får god faglig støtte fra kolleger i Norge og utlandet, sier Tore Bjørset.

Erfaring fra Lerøy

Marius Myren er nylig utdannet marinteknisk ingeniør fra Høgskolen på Vestlandet. Fra sommeren 2019 til desember 2021 arbeidet han for Lerøy Sjøtroll. Han har tilbragt mye tid på matfiskanlegg hvor VAKIs produkter er i daglig bruk.
- Jeg brenner for fiskevelferd. Det er viktig å vise fokus på fiskevelferd i alle ledd, det er en av grunnpilarene i det vi holder på med. Jeg fikk en god introduksjon til bransjen av Lerøy, og så langt har jeg et meget godt inntrykk av MSD Animal Health med hyggelige og dyktige kolleger, sier Marius Myren.

Nye muligheter for næringen

- Teknologi er viktig for kontroll av lus, oversikt over biomasse og økt fiskevelferd. Den nye varianten av lusetelleren Falcon som nå kommer blir mindre og lettere, og med montering på vinsj som gjør det enda enklere å posisjonere, sier Lene Høgset.
Den nye Falcon-versjonen vil både kunne automatisk telle lus på fisk og estimere størrelsen på fisken, pluss vise velferdsdata som å rapportere sår, sårdannelse og andre visuelle sykdomstegn på fisken.  Dermed vil det bli enda enklere å ha oversikt over fisken i merden og tidlig få informasjon om kvaliteten før slakting.