Tre ansatte i oppdrettsnæringen hadde nylig eksamen i lusetelling, og bestod med glans. Foto: Trym Vean.
Tre ansatte i oppdrettsnæringen hadde nylig eksamen i lusetelling, og bestod med glans. Foto: Trym Vean.

Eksamen i lusetelling

- Å telle godt er avgjørende for å kunne ha et godt lusearbeid, sier Andreas Skagøy som er avdelingsleder for fiskehelse i Åkerblå AS. Han har nylig hatt lusetellingseksamen for ansatte i et oppdrettselskap. 

Publisert

I tilllegg til å være avdelingsleder for fiskehelse i Åkerblå AS er Andreas Skagøy, utdannet fiskehelsebiolog og holder blant annet praktiske kurs om lakselus og lusetelling for oppdretterne, senest ved en lokalitet på yttersia av laksehovedstaden Frøya.

Skagøy forklarer at en viktig del av arbeidet deres ligger i å følge opp lusearbeidet hos kundene.

- Dette gjør vi blant annet gjennom samtellinger på merdkanten ved helsebesøk, og gjennom kursing av anleggenes personell. Kurset gir en systematisk innføring i lusas biologi og livssyklus, gjeldende regelverk og praktisk oppfølging av lusetelling og rensefisk på lokalitetene.

Andreas Skagøy. Foto: Privat.
Andreas Skagøy. Foto: Privat.

- De ansatte lærer blant annet å skille lusas ulike stadier, slik at innrapporteringen blir korrekt. Videre leder vi et samarbeidsforum mellom aktørene i regionen der lusearbeidet står høyt i fokus. For eksempel organiserer vi nabotellinger hvor nær alle aktørene deltar, legger han til. 

Les også: Vil optimalisere lusetellingen i havbruket

- Må ha 100 prosent riktig

Kurset har èn teoretisk og èn praktisk eksamen. Den praktiske eksamenen krever at deltageren teller 100 % rett, normalt med inndeling i fire kategorier: Fastsittende stadier, bevegelige stadier og kjønnsmodne hunnlus, samt skottelus.

Lusetelling pågår for harde livet. Foto: Trym Vean.
Lusetelling pågår for harde livet. Foto: Trym Vean.

- Gjennom kursingen hjelper vi deltagerne til å oppfylle kravene som stilles i regelverket, og internt hos den enkelte oppdretter.

- Vi opplever at de aller fleste er gode til å telle, og tar lusetellingen veldig seriøst. Oppdretterne er avhengige av et riktig tallgrunnlag for å kunne gjøre gode vurderinger og komme inn med tiltak til rett tid. Å telle godt hver uke er derfor helt avgjørende for å kunne sikre kvalitet i lusearbeidet gjennom hele perioden i sjø, opplyser han. 

På LinkedIn skriver Skagøy at de tre deltagerne bestod kurset med glans, og dermed stiller godt forberedt til årets lusesesong.