Lokalitet Ørnfjordbotn.
Lokalitet Ørnfjordbotn.

SalMar destruerer 1,2 millioner laks etter manet-angrep

Et manet-angrep selskapet ikke har sett maken til på 20 år, førte til destruering av 1,2 millioner laks med snittvekt på 0,3 kg.

Publisert Sist oppdatert

I høst er det gjort mange observasjoner av perlesnormaneter langs hele kysten. Senest i forrige uke måtte Havforskningsinstituttet avlive egen fisk på grunn av dyrevelferd etter et manet-angrep på deres sjøanlegg i Austevoll.

Nå melder SalMar at de også har blitt rammet av den skadelige perlesnormaneten.

- I midten av november observerte våre fiskerøktere ved lokaliteten Ørnfjordbotn i Senja et betydelig truende tilsig av perlesnormaneter. Det ble også registrert noe død fisk. Noen dager senere økte omfanget av maneter ytterligere og skadeomfanget på fisken tiltok i styrke.

Tok opptil fire dager

SalMar melder at de av fiskevelferdhensyn valgte å destruere all fisken på lokaliteten, som hadde ca. 1,2 millioner laks med snittvekt på 0,3 kilo. Frem til manetangrepet var dødeligheten på lokasjonen ca. 1 prosent.

- Våre medarbeidere jobbet sammen med folk fra ekstern beredskapsbåt intenst på døgnbasis for å håndtere den akutte og beklagelige situasjon som oppsto på grunn av dette uvanlige og voldsomme innsiget av perlesnormaneter. Etter 3-4 dager var operasjonen avsluttet.

SalMar påpeker at det også er observert perlesnormaneter på andre lokaliteter i Midt- og Nord-Norge, men i et begrenset omfang.

Selskapet understreker at forekomster av perlesnormanet av dette omfanget er svært sjelden.

- Maneter er en av flere risikofaktorer ved fiskeoppdrett, men det er svært sjelden de påfører fisken skade som i dette tilfellet. For ca. 20 år siden ble en SalMar-lokalitet på Frøya utsatt for et liknende kraftig manetangrep. SalMars beredskapsplaner tar høyde for slike hendelser, slik at disse blir håndtert på betryggende måte og med fiskevelferd som viktig styrende prinsipp hvis de oppstår, skriver selskapet.

Avslutningsvis poengterer de at hendelsen ikke vil påvirke selskapet økonomisk utover verdien på den destruerte fisken. Anslått slaktevolum skal heller ikke være påvirket av hendelsen.