Blom har søkt om utviklingstillatelser til et system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen kalt Biometis. Foto: Blom Fiskeoppdrett AS
Blom har søkt om utviklingstillatelser til et system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen kalt Biometis. Foto: Blom Fiskeoppdrett AS

Merker godt interessen for utviklingskonsesjoner

Fiskeridirektoratet registrerer at det er stor interesse for ordningen med utviklingskonsesjonser, både innad i næringen og i media. Saksbehandler Mari Sørensen Aksnes sier til kyst.no at de tar sikte på å svare på flere søknader før sommeren.

Publisert

Mari Sørensen Aksnes, rådgiver, jurist i Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, har ansvaret for utviklingskonsesjoner og sier søknadene blir i utgangspunktet behandlet fortløpende. Dette innebærer at det er de første søknadene på listen på direktoratets nettsider som ligger til behandling.

- Vi tar sikte på at flere vil få svar på sin søknad før sommeren, sier Aksnes om behandlingen av utviklingskonsesjoner.

Noen mer tidkrevende enn andre

Mari Sørensen Aksnes i Fiskeridirektoratet jobber for tiden aktivt med utviklingskonsesjonene og merker godt interessen fra næringen. Foto: Fiskeridirektoratet. 
Mari Sørensen Aksnes i Fiskeridirektoratet jobber for tiden aktivt med utviklingskonsesjonene og merker godt interessen fra næringen. Foto: Fiskeridirektoratet. 

- Enkelte søknader kan være mer tidskrevende å behandle enn andre og dette kan få innvirkning på når den enkelte får svar. Noen søknader er hensiktsmessig å behandle samtidig, slik at dette også kan få innvirkning på rekkefølgen av behandlingen, påpeker hun til kyst.no.

- Siden det er kommet inn hele 23 søknader, vil dere få inn flere som jobber med søknadene?

- Vi er nå fem personer på Kyst- og havbruksavdelingen som behandler søknader om utviklingstillatelser. Også andre personer i direktoratet involveres når dette er hensiktsmessig.

Les også: Vil være med på vekstutviklingen i Norge

Les også: Oppdrettsgigant søker om utviklingstillatelser til «Pipefarm»

Merker stor interesse

Aksnes sier at Fiskeridirektoratet registrerer at det er stor interesse for ordningen, både innad i næringen og i media.

- Som dere ser av listen er det mange ulike søkere og mange ulike konsepter. Fiskeridirektoratet vil gi alle søknadene en forsvarlig behandling, forklarer Sørensen Aksnes.