Veterinærinstituttets bergensavdeling flytter i løpet av året inn på Marineholmen og blir naboer med et svært kompetent marint forskningsmiljø. Fagdirektør Brit Hjeltnes besøkte i februar blant annet Industrilaboratoriet. Foto Eivind Senneset.
Veterinærinstituttets bergensavdeling flytter i løpet av året inn på Marineholmen og blir naboer med et svært kompetent marint forskningsmiljø. Fagdirektør Brit Hjeltnes besøkte i februar blant annet Industrilaboratoriet. Foto Eivind Senneset.

Veterinærinstituttet flytter inn i «blå» kunnskapsklynge

Veterinærinstituttets avdeling i Bergen har i de siste årene blitt «helblå». De jobber nå kun med diagnostikk og forskning på fisk og marine arter. Om ett år skal dette «blå» fokuset styrkes ved flytting til kunnskapsklyngen på Marineholmen, kommer det frem i en pressemelding.

Publisert

Marineholmen Forskningspark i Bergen skal vokse videre. I løpet av året flytter Veterinærinstituttets bergensavdeling inn. Her venter moderne fasiliteter og nye muligheter for tverrfaglig samarbeid.

− Det har i tjue år vært et sterkt ønske blant fiskehelsemiljøet i Bergen om en felles loka­lisering. Med utviklingen av Marineholmen som et nav i forskingsmiljøet i Bergen og med etableringen av den marine næringsklyngen NCE (The Seafood Innovation Cluster), ble det naturlig å søke dit. NCE er en av verdens største sjømatklynger og representerer med sine 70 industripartnere en unik kraft. Det nye sivilingeniørprogrammet i bærekraftig havbruk, som ble startet opp i høst, er et av flere resultater av samarbeidet mellom indus­tri og akademi, sier Brit Hjeltnes, fagdirek­tør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet om hvilke tanker og forventninger hun har til flyttingen under et besøk i forskningsparken.