Illustrasjonsfoto av Måsøval hentet fra kvartalsrapport.

Sterk økning for Måsøval

Oppdrettsselskapet økte omsetningen med 72 prosent i siste kvartal for 2023.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kom Måsøval med sin fjerdekvartalsrapport. Der rapporterer selskapet driftsinntekter på 688 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, en økning fra 400 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal i 2022. 

- Økningen i inntekter skyldes både et høyere slaktevolum (7 927 tonn mot 5 032 tonn) og høyere gjennomsnittlige salgspriser (78,3 kroner per kilo mot 67,5 kroner per kilo), skriver selskapet.

242 millioner i grunnrenteskatt

Konsernet oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 112 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, opp fra 44 millioner kroner samme kvartal året før.

- Implementeringen av grunnrenteskatten har resultert i en utsatt skatt på biomasse på 242 millioner kroner for Måsøval, skriver selskapet.

Måsøvals totale rentebærende gjeld økte med 120 millioner kroner til 1 804 millioner kroner sammenlignet med Q3 2023. Økningen er knyttet til finansiering av høyere arbeidskapital og investeringer. Måsøvals egenkapital har falt med 31 millioner kroner i forhold til Q3 2023, til totalt 1 791 millioner kroner.

Illustrasjon fra Måsøval sin rapport

Investerer 200 millioner kroner

Måsøval forventer et slaktevolum på mellom 25 700 og 26 700 tonn laks, hvorav 3 200 tonn er forventet i Q1 2024. Selskapet opplyser også at mer en 80 prosent av volumveksten er ventet i segmentet oppdrett Midt.

Måsøval har også planer om å investere 200 millioner kroner i anleggsmidler i 2024, kommer det frem i kvartalsrapporten.