Bildet viser styreleder i Måsøval, Lars Måsøval, tidligere eier av Vartdal-gruppen, Ottar Vartdal og CEO i Måsøval, Asle Rønning. Foto: Måsøval
Bildet viser styreleder i Måsøval, Lars Måsøval, tidligere eier av Vartdal-gruppen, Ottar Vartdal og CEO i Måsøval, Asle Rønning. Foto: Måsøval

Måsøval kjøper oppdrettselskaper for 1,5 milliarder

Måsøval AS kjøper 100 % av aksjene i Vartdal Invest AS’ operative virksomhet, som inneholder flere oppdrettsselskap.

Publisert

Måsøval AS har inngått en aksjekjøpsavtale med Vartdal Invest AS om kjøp av 100 % av aksjene i selskapene Aquafarms Vartdal AS, Vartdal Fiskeoppdrett AS, Urke Fiskeoppdrett AS, Western Seaproducts AS (slakteri) og Vartdal Fryseri AS. Det melder selskapet onsdag morgen.

Vartdal Gruppen er en fullintegrert oppdretter, og har i dag fire tillatelser for produksjon av laks i produksjonsområde 5 («PO 5») med total maksimalt tillatt biomasse («MTB») på 3 120 tonn.

Selskapet har egen produksjon av smolt og postsmolt. Postsmoltproduksjonen foregår på land i anlegg med gjennomstrømning av saltvann. Postsmoltanlegget har en kapasitet til å ha 670 tonn stående biomasse, godt utnyttet vil dette gi en årlig produksjon på land på ca. 1 400 tonn biomasse (rund vekt).

Transaksjonen verdsetter Vartdal Gruppen til en selskapsverdi på NOK 1 521 millioner fordelt med NOK 1 441 millioner for oppdrettsvirksomheten og NOK 80 millioner for slakteri og fryseri. Transaksjonen er fullfinansiert gjennom gjeldsfasiliteter fra Måsøvals hovedbank, DNB, samt et aksjeoppgjør til selger i form av 4 761 904 aksjer i Måsøval AS verdsatt til NOK 42 per aksje. Selger, Vartdal Invest AS, har godtatt en lock-up for vederlagsaksjene på 6 mnd fra gjennomføringsdagen for transaksjonen. Tilretteleggere ved selskapets IPO prosess, gjennomført juni 2021, har akseptert unntak fra de inngåtte lock-up avtalene slik at selskapet kan utstede vederlagsaksjene til Vartdal Invest AS.

Kjøpet av Vartdal Gruppen vil på sikt, med full utnyttelse av ressursene, kunne tilføre Måsøval en økt slakting i PO 5 på omkring 6 900 tonn (HOG). Dette forutsetter samordning med eksisterende virksomhet i området og god utnyttelse av den postsmoltkapasitet Vartdal Gruppen har etablert. Oppkjøpet vil da gi Måsøval en robust driftsenhet i PO 5 med en samlet produksjon på omtrent 9 800 tonn årlig.Postsmolt vil gi økt MTB utnyttelse for all produksjon i PO 5, samt redusert produksjonstid og biologisk risiko i sjøfasen. Måsøval og Vartdal Gruppen vil samordne rutiner for drift, planlegging og biologisk kontroll for å realisere synergier.

- Med oppkjøpet av Vartdal Gruppen leverer Måsøval på vekststrategien presentert i børsnoteringsprosessen i juni 2021. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon i PO5 ogstøtter vår strategi på flere områder. Vi diversifiserer den biologiske risikoen ved å utvide virksomheten vesentlig i PO5. Vi sikrer oss tilgang til kritisk infrastruktur i form av gode lokaliteter med lavt lusepress og godt miljø, postsmoltkapasitet og  slaktekapasitet, sier administrerende direktør Asle Rønning i en pressemelding.

- Jeg er tilfreds med å overlate livsverket til Måsøval AS. Måsøval har gode forutsetninger for å videreutvikle bedriften og arbeidsplassene. Måsøvals eksisterende volum i produksjonsområde 5 vil sammen med Vartdal Gruppen sørge for bedre utnyttelse av lokaliteter, smoltanlegg og slakteri når dette etter hvert samordnes, sier Ottar Vartdal om transaksjonen.

Transaksjonen er styregodkjent i Måsøval AS, men er gjenstand for godkjennelse avkonkurransetilsynet, due diligence, samt vedtak i en ekstraordinær generalforsamling i Måsøval AS som følger av kapitalforhøyelsen i forbindelse med vederlagsaksjene. Gjennomføring av transaksjonen er derfor forventet å skje innen utgangen av Q4 2021. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Måsøval AS vil av den grunnsendes med forventet tidspunkt for generalforsamling på eller omkring 20. desember 2021.

Litt om Måsøval AS

Måsøval et oppdrettsselskap med hovedbase på Frøya i Trøndelag. Selskapets oppdrettsvirksomhet finner sted i Trøndelag og Møre og Romsdal. Måsøval eies 77 % av Måsøval Eiendom som er heleid av tredje generasjon i Måsøval-familien.