Et vintersår dekker store deler av denne fisken, som ble funnet under aksjonen med Kystvakten.

Mattilsynet bøtelegger SalMar med 1,7 millioner

Mattilsynet mener SalMar har brutt loven med forsett i at selskapet har prioritert økonomi over fiskevelferd.

Publisert

Det var NRK som først omtalte saken.

I juni ble det kjent at Mattilsynet hadde i april, sammen med Kystvakten gjort et uanmeldt tilsyn på noen av SalMar sin anlegg langs Trøndelagskysten.

Da ble da kjent at Mattilsynet kom til å gå hardt ut og bøtelegge selskapet med  et stort beløp, som nå viser seg å være på 1 672 155,- kroner. Det maksimale beløpet Mattilsynet kan gi.

Klager ikke på gebyret

I en pressemelding skriver SalMar: 

- God fiskevelferd er grunnlaget for SalMars virksomhet. Det var også hensynet til fiskens helse og velferd som var styrende for SalMars håndtering av utbruddet av vintersår.

De skriver også at de er sterkt uenig i at det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr etter håndteringen av det de kaller en komplisert sykdomssituasjon.

- Ut fra en samlet vurdering besluttet SalMar å ikke slakte ut all fisk i merden, noe som ville medført avliving av mye fisk som ikke var rammet av vintersår. SalMar konstaterer at Mattilsynet i ettertid har vurdert dette annerledes i denne saken. SalMar velger likevel å la gebyret blir stående uten å påklage dette, legger de til.

SalMar referer til at Mattilsynet i sitt vedtak mente det i denne situasjonen var lagt for stor vekt på å redusere økonomiske tap, og ikke vurdert store, åpne sår på et stort antall fisk i forhold til fiskevelferden.