Daglig leder Mons Eivind Troland i Troland Lakseoppdrett er bekymret for om man må kutte ut rognkjeks og leppefisk fremover. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Kritisk til rensefiskvedtak: - Hele oppdrettsnæringen står på spill

Denne uken kom det et vedtak fra Mattilsynet om at rensefisk skal sorteres ut før avlusing. Det har skapt reaksjoner hos oppdrettere.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag gikk rensefiskkonferansen til Aqkva av stabelen på Stord, der et naturlig tema ble Mattilsynet sitt nye vedtak om at rensefisk nå skal sorteres ut før avlusing.

Margrethe Stølen-Ness har jobbet i Mattilsynet siden 2013, og med fiskehelse og velferd siden mars 2022. Under rensefiskkonferansen kom hun inn på det ferske vedtaket.

Ness påpeker at oppdretterne må dokumentere at en har gjort alt en kan for å få fisket ut rensefisken før lusebehandling, og ikke minst at en starter med utsorteringen tidlig nok. Det sier hun krever gode rutiner og god tid.

- Hvis man ikke lykkes med utfiskingen, må man prøve å forbedre seg til neste gang. Det er ingenting som er så nedslående som når vi får varslinger der man har gjort den samme feilen om og om igjen, og konklusjonen i avviksbehandlingen er at man skal gjøre det bedre neste gang.

- Da må man faktisk se på hva annet man kan gjøre. Begynte vi for seint? Var det strømforhold som gjorde at det ikke gikk? Burde man fôret annerledes?, lister hun opp.

Ingen hensikt

Ness legger til at metodene for utstortering skal være dokumentert, forsvsarlig og skånsomme.

- Noen får det til veldig greit, mens på andre lokaliteter så dør rensefisken i forbindelse med utfiskingen. Mange lurer også på om det er greit å sortere ut i båt over rist. Svaret på det er nei. Det er en nødløsning. Rensefisken skal ikke pumpes opp og skal ikke sorteres over rist. Den skal fiskes ut før trengingen begynner.

Mattilsynet er også tydelig på at det må være nok folk, nok tid og god nok kunnskap på merdkanten til å følge opp rensefisken i merd.

- Det er ingen hensikt i å sette ut masse fisk som dør. Da får de ikke gjort jobben sin. Det var 20,6 millioner rensefisk i fjor som ble registrert død, og det ble satt ut ca 36 millioner.

Resulterer i mer behandling

Under spørsmålsrunden etterpå tok oppdretter Mons Eivind Troland i Troland Lakseoppdrett ordet og ytret sin bekymring for om Mattilsynet lager så vanskelige spilleregler at oppdrettere ser seg nødt til å kutte ut både rognkjeks og leppefisk.

Ruth Berit Hjellum, seniorrådgiver i Mattilsynet mener man må se på rensefisken som et individ, og ikke et verktøy.

- Spørsmålet er hvilke alternativ vi da har igjen dersom vi skal drive med oppdrett her i Norge. Hvis vi ikke bruker leppefisk og rognkjeks, så er det helt sikkert at man på et mye tidligere tidspunkt må inn å behandle en liten fisk.

Troland sin påstånd er at rognkjeks og leppefisk utsetter avlusing kanskje helt opp til fisken er tre kilo.

- Hvis alternativet er at vi ikke kan bruke rognkjeks og leppefisk lenger, så settes hele oppdrettsnæringen på spill. Mattilsynet må også se sammenhengen. Det er ikke bare til å bestemme noe nytt over natten, understreker han.

Oppdretteren la også til at når man holder på med avlusinger så spres sykdommer lettere.

- Det er bare å se på ILA-situasjonen i Norge. Mange kutter ut leppefisk, og det resulterer i mer behandling, fastslår han.

Skal ikke behandles uten sykdom

Ruth Berit Hjellum, seniorrådgiver i Mattilsynet var også i salen under seansen. Hun mener det fra spørsmålsstiller høres ut som rensefisk er et verktøy for å hindre at man må behandle laksen.

- Hele poenget her, og som ligger spikret i Dyrevernsloven er at berggylte, grønngylte, bergnebb og rognkjeks er dyr. De er på lik linje med alle andre dyr som er omfattet av loven. Det ligger til grunn i alt vi skal drive med, så du er nødt til å ha et bredere syn på det. Disse reglene har heller ikke kommet over natten. Et dyr som ikke har en sykdom, skal heller ikke behandles for den sykdommen, sier hun avslutningsvis.