- Det er direkte oppsiktsvekkende – og trolig unikt – at verdens største aktør i industrien og Sjømat Norge er på kollisjonskurs med de som de normalt sett står sammen med: NHO og Norsk Industri, sier Une Aina Bastholm i MDG. Foto: Iselin L. Hauge

MDG er alvorlig bekymret for oppdrettsnæringa

Interesseorganisasjonen for norsk fiskeri og havbruksnæring Sjømat Norge gikk på sitt årsmøte i forrige uke inn for å tillate mer lus i oppdrettsmerdene. - Når store deler av sjømatnæringen foreslår å svekke miljøambisjonene i oppdrettsnæringen blir vi alvorlig bekymret for hele næringens fremtid, sier Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

De skriver på sine nettsider: Blant annet reagerer Marine Harvest sterkt: Verdens største oppdrettsselskap mener at forslaget fra Sjømat Norge om økte lusegrenser er som «å pisse i buksa”, noe som egentlig er en understatement: Dette er mye verre.

Samtidig konkluderer Mattilsynet i sin årsrapport med at fiskehelsen og fiskevelferden har blitt dårligere. I årsrapporten står det blant annet at næringen ikke har klart å tilpasse seg utfordringene med lakselus. Bruken av legemidler for å begrense luseproblemene har økt, noe som samtidig fører til at lakselusen blir stadig mer resistent, melder MDG på sine nettsider. 

Sterkt uenig

De Grønne er sterkt uenig i forslaget fra Sjømat Norge om å tillate mer lus i merdene. Partiet mener vedtaket er en falitterklæring som vitner om skremmende dårlig dømmekraft i deler av bransjen. Den økende mengden lakselus er en trussel mot både miljø, dyrevelferd, næringens egen fremtid og laks og kystfisket.

- Næringsministeren Mæland må gripe inn snarest mulig for å redde oppdrettsindustriens omdømme og dømmekraft, samt bekrefte at meget høy verdensledende miljøstandard og solid vitenskapelig basis er absolutte forutsetninger for utviklingen i sjømatindustrien, sier Bastholm.

De Grønne har tatt opp dette spørsmålet med fiskeriministeren flere ganger og kommer til å fortsette å jobbe med dette i Stortinget. I dag har man et uansvarlig fokus på vekst, istedenfor å ta ansvar for å løse de miljø- og medisinproblemene som eksisterer i oppdrettsnæringa i dag.

De Grønne mener oppdrettsnæringa må gjøre to ting:

1) For det første må de stanse den videre veksten, for det er tettheten av fisk og de enorme mengdene av oppdrettsfisk som er årsaken til at det blir mer lakselus og at man derfor må bruke mer medisin.

2) For det andre må oppdrettsnæringa inn i lukkede merder slik at medisiner, avfallsstoffer og annet fra oppdrettsnæringa ikke slipper ut i naturen. I De Grønnes alternative statsbudsjett foreslo vi midler til omstilling, innovasjon m.m.

- Alliansen mellom Sjømat Norge og forskerfornekterne i Frp er svært skadelig for næringens omdømme og dømmekraft. Vi hadde håpet at Per Sandberg ville bruke sin energi på å skjerpe miljøkravene i næringen. Sammen får krav om høyere lusenivå, altså slappere miljøkrav, og knebling av forskningen fra fiskeriministeren styringen av oppdrettsindustrien til å virke direkte useriøs, sier Bastholm.

- Det er direkte oppsiktsvekkende – og trolig unikt – at verdens største aktør i industrien og Sjømat Norge er på kollisjonskurs med de som de normalt sett står sammen med: NHO og Norsk Industri, avslutter Bastholm.