Norcod sin lokalitet Frosvika i Meløy.
Norcod sin lokalitet Frosvika i Meløy.

Mener rømt fisk stammer fra Norcod-anlegg

Havforskningsinstituttet mener det er en svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet har tidligere varslet at det har blitt fisket betydelige mengder med oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Fisken skal ha vært om lag 3 kg i størrelse.

Norocd opplyser i en børsmelding onsdag at Havforskningsinstituttet har konkludert med at de, basert på DNA-analyser, kan med svært stor sannsynlighet fastslå at den rømte fisken er nært beslektet med Norcod sin oppdrettstorsk.

Havforskningsinstituttet fremhever spesielt i rapporten at de med høy sannsynlighet har funnet helsøskenpar mellom fisk fra lokalitet Frosvika, og de rømte torskene.

All fisk på lokaliteten Frosvika stammer fra ett stamfiskkar hos yngelprodusenten.

Nærmeste anlegg som har hatt fisk fra denne fiskegruppa i aktuell størrelse ligger i henholdsvis Vesterålen, i nordlig retning, og Frøya, i sørlig retning.

Det pågår en tilsynssak mot NorCod, som sporingsrapporten er en del av. Når anlegget er tomt, planlegger Fiskeridirektoratet en full gjennomgang av alle nøtene.

- Med denne DNA-konklusjonen er vi takknemlige for mer klarhet om opprinnelsen til fisken, selv om dette ikke er noen overraskelse for oss. Den eneste torskelokaliteten i området er vår, derfor må vi konkludere med at det er høy sannsynlighet for at torsken stammer fra vår lokalitet, selv om 90 % av all oppdrett torsk i Norge har samme genetiske opprinnelse, skriver Norcod.

Les også: Melder seg ut av Torskenettverket

Norcod sin lokalitet Frosvika.
Norcod sin lokalitet Frosvika.

Vet ikke årsaken

Norcod har fortsatt ikke konkludert med hvordan torsken kan ha rømt fra lokaliteten.

- Vi har så langt ikke oppdaget skader på nøtene som kunne gitt fisken mulighet til å rømme, det har heller ikke vært registrert hendelser knyttet til operasjoner som kunne ha forårsaket rømming av fisk. Nøtene er allerede inspisert av tredjeparter og vil også bli grundig inspisert av Fiskeridirektoratet når lokaliteten er tømt, skriver selskapet i meldingen.

Tidligere denne uken kunne Christian Riber, daglig leder i Norcod fortelle til Kyst.no at de nå trekker seg ut av Torskenettverket.

- Det er viktig at vi som ny næring står sammen og jobber sammen mot det beste for hele næringen, men fra vårt ståsted har Torskenettverket utviklet seg mer mot enkeltpersoners og enkeltbedrifters interesser og for Norcod er det mer hemmende enn fremmende, slik et nettverk ikke bør være. Derfor velger vi å melde oss ut av torskenettet, fortalte han.