Har du sett noen slike i Nordland? Fiskeridirektoratet vil i så fall gjerne høre om det.

Mulig ny torskerømming: Direktoratet ber om tips

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt oppdrettstorsk i Meløy kommune i Nordland. Fisken er om lag 3 kg i størrelse.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

De sier kilden til rømmingen ikke er kjent.

- Fiskeridirektoratet er i dialog med virksomheter som har fisk i aktuell størrelse i området, og vil samle inn prøver av den rømte fisken.

Samtidig ber de om tips om fangst av oppdrettstorsk i området og vil gjerne også ha bidle av fisken:

Tips Fiskeridirektoratet

- Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettstorsken, sier de.

Torsk i fokus

Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at det rømte ca 160 000 fisk i løpet av 2022. Den største hendelsen var knyttet til torsk.

Den største hendelsen i fjor var en torskerømming i Voldsfjorden i Møre og Romsdal, hvor det rømte om lag 87 000 fisk.