Erlend Sødal, administrerende direktør i Skretting Norge. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Nær å produsere det første fôret uten fiskeolje

Skretting har tidligere meldt at de skulle ta i bruk en ny marin olje som var fremstilt av mikroalger. Nå avslører selskapet at produktet vil være tilgjengelig i Norge om få måneder. - Vi har brukt 20 år for å finne fram til en råvare som fullt ut kan erstatte fiskeolje. Nå har vi kunnskapen, råvaren og teknologien til å produsere en marin mikroalgeolje på land, sier administrerende direktør Erlend Sødal til kyst.no

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kort oppsummert henter de en liten mengde mikroalger fra havet, fôrer den på land, og ekstraherer en høykonsentrert marin algeolje fra den.

– Dette er den beste bærekrafthistoriene vi har sett på lenge. En olje med dobbel så høy konsentrasjon av marin omega-3 sammenliknet med fiskeolje, og i tillegg er den er rik på både EPA og DHA, sier Sødal.

- Signifikant pilotvolum

Han opplyser at selskapet er klare med kommersiell produksjon av det første fôret tilsatt marin mikroalgeolje første april, og oppstart i Storbritannia vil komme like etter. Deretter følger Chile og Australia fra tredje kvartal i 2017.

- Fram til 2019 er det snakk om et begrenset, men signifikant pilotvolum. Siden det er så høyt konsentrat av EPA og DHA sammenliknet med fiskeolje, vil volumene med fiskefôr med tilsatt mikroalgeolje være betydelige selv i pilotfasen for industrialisering.

Fiskefôr/pellets. Illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland.

Han forklarer at i løpet av få år vil denne marine mikroalgeoljen bli tilgjengelige i fulle kommersielle volumer. Da vil den være den eneste marine algeoljen som fullt ut kan erstatte fiskeolje, fordi den har høye konsentrasjoner av både EPA og DHA, ifølge Sødal.

- Fordelene er åpenbare. Vi dyrker marine mikroalger, naturens egen produsent av Omega-3 på land, og utvinner olje som inneholder høye konsentrasjoner av både EPA og DHA.

- Begrenset prisutslag

Produksjon av mikroalger kan fort bli dyrt og har nok vært en medvirkende faktor til hvorfor det ikke har kommet mikroalgefôr tidligere, men skal vi tro Sødal vil de høye EPA og DHA konsentrasjonene gjøre opp for den økte produksjonskostnaden.

- Per i dag vil dette være noe dyrere enn fiskeolje hvis vi sammenligner en til en. Men med lave inklusjoner vil prisutslaget være forholdsvis begrenset.

Sødal trekker fram at hvordan prisbildet vil se ut i framtiden er avhengig av veksten innen akvakultur på global basis, tilgang og pris på fiskeolje, samt tilgang og pris på alternativer.

- Det som er viktig nå, er å ta i bruk denne type råvarer, til tross for at de har en merkostnad. Dette er eneste måten å sikre at vi den dagen veksten tar av, og vi trenger alternative råvarer har leverandører som har gjort nødvendige investeringer for å få gjøre råvarene tilgjengelige i kommersielle volum.

- Å være med på denne «dugnaden» er viktig for å sikre framtidig vekst ikke bare i Norge, men også i resten av verden, legger han til.

Ser investeringsvilje og tenker langsiktig

Hvorfor selskapet velger å gjøre dette nå forklarer Sødal med at oppmerksomheten rundt bærekraft øker både blant forbrukere, lovgivere og innen bransjen.

Fôrråvarer. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Ser vi på helseproblemene som lakselus og sykdommer, som også er et bærekraftspørsmål, er viljen til å investere høy. Samtidig viser bransjen betalingsvillighet for bærekraft, bare se på ASC-sertifiseringer.

Han er tydelig på at når det gjelder bærekraftige råvarer som er nødvendige for å sikre vekst framover, forstår selskapet at det er lett å nedprioritere dette, når fokuset er så sterkt på akutte problemer som for eksempel lus.

- Likevel må vi ta oss tid til å utvikle løsninger som er avgjørende for framtidig vekst. For slikt tar tid, lang tid. Vi er nødt å tenke langsiktig og sørge for at den dagen veksten virkelig tar av, så har vi den råvarefleksibiliteten vi trenger.

- På en måte er det riktig å si at «sense of urgency» akkurat i dag mangler. Veksten i produksjonen i de største produksjonslandene Norge og Chile ser ut til å være begrenset de nærmeste årene, og det er sannsynligvis nok fiskeolje til å sikre denne veksten.

Han mener også at fiskeolje kommer til å være en del av fiskefôr i overskuelig framtid.

- Vi er ikke opptatt av å få ut fiskeolje fra fôrene våre, men vi er svært opptatt av å sikre at vi kan velge mellom ulike råvarer til enhver tid, slik vi har gjort med fiskemel og MicroBalance.

Teknologien vil også kunne gi andre muligheter for selskapet, og eventuelt føre til nye produkter.

- Siden konsentrasjonen av EPA og DHA er så høy, gir dette også muligheter for spesial- og nisjeprodukter med økt innhold av mega-3, konkluderer Sødal.

Evy Vikene som er Marketing Manager i Skretting Global skal holde presentasjonen om fôret under Sjømatdagene på Hell 18.januar.