Det er nok flere i havbruksnæringen som heiser flagget for enighet på Stortinget.

Miljøfleksibilitet enstemmig vedtatt

Tirsdag ble det vedtatt i Stortinget at regjeringen må komme med en miljøfleksibilitetsordning i løpet av 2024.

Publisert Sist oppdatert

Det var Høyre som kom med forslaget, som fikk gjennomslag i næringskomiteen fra alle partier, bortsett fra Rødt. Under tirsdagens votering på Stortinget var alle partiene enig om forslaget, inkludert Rødt. 

Forslaget som Stortinget vedtok, lyder som følger:

Stortinget ber regjeringen senest i 2024, fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget (NOU 24 2023:23) 

Forslaget inneholder følgende punkter:

 • Ordningen må være teknologinøytral for å sikre utvikling og innovasjon
 • Ordningen må bidra til å redusere næringens miljøavtrykk
 • Ordningen må bidra til å redusere lusepresset på både oppdretts- og villfisk
 • Ordningen bør gjennom insentiver sikre at det tas i bruk lav og nullutslippsteknologi i områder hvor det er nødvendig å redusere utslippene
 • Ordningen bør omfatte alle eksisterende og fremtidige tillatelser
 • Ordningen bør kunne benyttes på det produksjonsvolum som er trukket inn som følge av rødt trafikklys i et produksjonsområde. Det vil i de tilfellene ikke være mulig å eventuelt konvertere tilbake til tradisjonell teknologi før dette volumet er retildelt som følge av grønt trafikklys. Dette må gjøres i tråd med intensjonen bak trafikklyssystemet.
 • Jobbet for i lang tid

  Krister Hoaas i Sjømat Norge har tidligere uttalt til Kyst.no at Vestlandet nå kan få muligheten til å hente igjen tapt vekst etter flere nedtrekk.

  – Oppfordringen om en miljøfleksibilitetsordning innen 2024 vil ha stor betydning for oppdrettere og leverandørbransjen, sa Hoaas, før forslaget ble vedtatt på Stortinget.

  – Et tilnærmet samlet storting har lyttet til næringen og krever nå fortgang i noe som vi i Sjømat Norge har jobbet for i lang tid. Det er vi veldig glad for.