CEO Cato Lyngøy i Ovum AS og klyngeleder Trine Danielsen i Stiim har lenge ønsket en miljøfleksibilitetsordning.

- Dette har vi ventet lenge på

Stiim-leder Trine Danielsen støtter stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H), og sier at «dette er noe vi har ventet lenge på».

Publisert Sist oppdatert

Høyre får med seg alle partier med unntak av Rødt på å fremme forslag om teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning i havbruksnæringen i 2024. Stortinget ber nå regjeringen fremme forslag om en slik ordning som ivaretar Havbruksutvalgets anbefalinger  fra september 2023. 

Fremlegging av forslaget om miljønøytral miljøfleksibilitetsordning skjer før 2024 er omme.

- Forutsigbarhet og stimuli til å vokse bærekraftig er veien næring og samfunn ønsker. En kombinasjon av nye teknologier løfter næringen og skaper nye muligheter. Dette er akvakulturnæringen gode på, sier Trine Danielsen i Stiim Aqua Cluster i en sak publisert på deres nettside.

- Med objektive kvalitetskrav som samsvarer til samfunnets forventninger til næringen, og med en produksjon på fiskens vilkår med god fiskehelse, er dette bidrag til en bedre drift totalt sett. Hun er overbevist om at miljøfleksibilitetsordningen bidrar til at norsk teknologi gir nye muligheter også i et globalt perspektiv.

- Klima og krav endrer seg relativt raskt, og her må myndighetene henge med. Nå ser vi nok en åpning som kan gi fortgang på utvikling og testing av ny teknologi for å øke matproduksjonen globalt. Dette blir spennende, sier hun.

CEO Tor Hellestøl i FishGLOBE er også fornøyd med at forslag om teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning nå kommer i 2024.

-  Jeg tenker at det er veldig positivt. Det er bra både for oppdretterne og leverandørene. For oss som leverandører av lukkede oppdrettsløsninger, kan dette være med på å åpne det norske markedet, sier han.

CEO Cato Lyngøy i Ovum sier at vedtaket i Stortinget er svært viktig for bedrifter som den han leder.

- Men nå må det jobbes med den konkrete utformingen av ordningen slik at den lander godt, legger han til.

Stortinget ønsker en teknologinøytral ordning som sikrer utvikling og innovasjon. Ordningen skal bidra til å redusere næringens miljøfotavtrykk. Gjennom insentiver skal ordningen sikre at det tas i bruk lav- og nullutslippsteknologi for å redusere utslipp. Den skal også bidra til å redusere lusepresset på oppdretts- og villfisk. Ordningen bør omfatte alle eksisterende og fremtidige tillatelser, og den skal benyttes på det produksjonsvolum som er trukket inn som følge av rødt trafikklys i et produksjonsområde.