MDG vil forby bruken av rensefisk. Her er det et bilde av en grønngylthann og hunn. Fotograf: Erlend A. Lorentzen/Havforskningsinstituttet

MDG vil forby bruk av rensefisk

Miljøpartiet De Grønne vil forby bruk av rensefisk i havbruket av hensyn til dyrevelferd og livet i havet. Det vedtok partiets landsstyremøte lørdag, etter et initiativ fra De Grønne i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hvert år settes det ut 20 millioner villfanget rensefisk i norske oppdrettsanlegg. Det kommersielle fisket etter arter som bergnebb, berggylt, grønngylt og rødnebb står i fare for å påvirke hele økosystemet, ifølge uttalelsen. Vedtaket mener de problematiserer også det dyreetiske ved at mellom 50 og 60 millioner rensefisk dør i anleggene hvert eneste år, og mener dagens praksis bryter med dyrevelferdsloven.
– Det er fullt mulig å fjerne lakselus i merdene uten å utnytte andre arter eller sette økosystemene i fare. Forutsetningen er at politikerne stiller krav om en gradvis lukking av eksisterende anlegg, og at mengden oppdrettsfisk i fjordene reduseres, sier Thomas Johansen, fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne Nordland i en pressemelding. 
Det var årsmøtet i MDG Bodø i vinter som først vedtok en uttalelse omkring temaet. Paro N. Lyngmo, bystyrepolitiker og representant i landsstyret, er stolt av at lokallaget har blitt hørt.
– Vi har et levende grasrotdemokrati i De Grønne, og det er utrolig artig å se et forslag fra Bodø bli nasjonal politikk. Miljøpartiet De Grønne setter naturen først, og det har landsstyret bekreftet nå, sier fylkeslederen. 

- Gjelder forbudet dere ønsker innført både oppdrettet rensefisk og villfanget? 

- Det korte svaret er ja, så vil naturligvis arbeidet med et forbud følge normale prosesser med høringer osv. Det  er slik at de store problemene knyttet til dyrevelferd er like gjeldende for oppdrettet og villfanget rensefisk. Jeg viser også til HI som har kalt denne praksisen en "dyretragedie uten sidestykke". Å oppdrette rensefisk for et kort liv i en laksemerd, er et særdeles lite bærekraftig tiltak på et problem som ikke burde vært tilstede i utgangspunktet, sier han til Kyst.no. 

Vedtatt resolusjon under partiets landsstyremøte gjengis i sin helhet under: 

Resistens og konsekvensene for reker, krill og hummeryngel har ført til at bruken av kjemiske lusemidler i havbruket har gått ned. I stedet har næringa i økende grad tatt i bruk såkalt «rensefisk» - arter som bergnebb, berggylt, grønngylt og rødnebb – for å få bukt med luseproblemet.

Omfanget av kommersielt fiske etter disse artene har eksplodert de siste årene. Hvert år settes det ut 20 millioner villfanget rensefisk i norske oppdrettsanlegg. Drastiske endringer i bestandene står i fare for å påvirke hele økosystemet. Leppefisk er en viktig matkilde for annen fisk, sel og sjøfugl. Den har også en viktig funksjon som «beitedyr» på havbunnen.

Det er også moralsk og dyreetisk betenkelig å la levende dyr gjøre jobben som «mekaniske avlusere». Mens en vill berggylt kan bli 25 år gammel, lever rensefisken aldri lenger enn syklusen til laksen den deler merd med. Ifølge Havforskningsinstituttet dør mellom 50 og 60 millioner rensefisk i anleggene hvert år.

De nevnte artene får heller ikke utløp for sine artstypiske behov i oppdrettsmerdene. Mye av fisken dør i løpet av uker på grunn av søvnmangel og skader fra spyling eller lusemiddel.

I andre tilfeller, der det er mangel på lus, kan rensefisken forsyne seg av øynene til laksen – såkalt «øyenapping».

Det er mulig å fjerne lakselus uten bruk av rensefisk. Eksempelvis kan laser drepe lus uten at det går på bekostning av fiskevelferden. Kombinert med en gradvis lukking av eksisterende oppdrettsanlegg og en mindre mengde oppdrettsfisk i fjordene, vil det være mulig å fjerne lakselus i merdene uten å utnytte andre arter eller sette økosystemene i fare.

Miljøpartiet De Grønne

  • mener dagens praksis med bruk av rensefisk i oppdrettsnæringen bryter med dyrevelferdsloven og er en trussel mot det biologiske mangfoldet i havet
  • vil jobbe for et forbud mot bruk av rensefisk i norske oppdrettsanlegg