Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er klar for å ta imot NOU frå Havbruksutvalet.

Tek imot NOU frå Havbruksutvalet

Torsdag 28. september mottek fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran utgreiing (NOU) frå Havbruksutvalet. Linda Nøstbakken leiar utvalget som har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringa.

Publisert Sist oppdatert

Havbruksutvalet har siden 8. oktober 2021 gjennomgått tillatelsesystemet i havbruksnæringa. Utvalet har hatt som oppgåve å se på heilskapen i systemet og korleis det kan tilpassas dagens og fremtidas utfordringar.

Våren 2023 fekk utvalet utvida mandat for å vurdere ulike tiltak for å fremja teknologiutvikling som gir meir berekraftig vekst.

Les meir om Havbruksutvalet

Under framlegginga vil utvalsleiar Linda Nøstbakken presentere dei viktigaste funna frå rapporten.

Praktisk info:

Tid: 28. september kl. 09:30-11:00.

Stad: Møterom Rjukan i Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8