Fra venstre: CEO i MMC First Process, Petter Leon Fauske; CEO i Salmon Evolution, Håkon Andre Berg og CSO MMC First Process, Frank Edvard Vike. Foto MMC First Process
Fra venstre: CEO i MMC First Process, Petter Leon Fauske; CEO i Salmon Evolution, Håkon Andre Berg og CSO MMC First Process, Frank Edvard Vike. Foto MMC First Process

MMC First Process har inngått avtale med Salmon Evolution om fremtidige prosjekt

MMC First Process og Salmon Evolution har inngått en samarbeidsavtale knyttet til fiskelogistikk på framtidige landbaserte oppdrettsprosjekt. Selskapet er allerede valgt på det høyteknologiske landbaserte oppdretts prosjektet på indre Harøy.

Publisert

Selskapet blir dermed en viktig partner også for de fremtidige ekspansjons planene til Salmon Evolution. 

- I tillegg til «Land based Farming» er «Aquaculture processing» et av de store satsingsområdene for oss, og et område vi ser muligheter for å samarbeide om, sier CSO MMC First Process - Frank Edvard Vike i en pressemelding.

CEO i Salmon Evolution, Håkon Andrè Berg, kaller i pressemeldingen fiskelogistiken «hjertet» til den landbaserte oppdrettsproduksjonen og mener fiskevelferden er selve nøkkelen for at fisken skal ha det godt og vokse så raskt som mulig.

Når hele det landbaserte oppdretsanlegget på indre Harøy står ferdig i 2027-28 er det gjort betydelige investeringer og det vil være arbeidsplass for 80-90 personer. 

- Vi skal levere i rundt 31 500 tonn sløyd fisk årlig, noe som tilsvarer 150 millioner måltider hvert år. MMC First Process sitt utstyr skal sørge for at fisken vår har det godt. Vi er overbevist om at landbasert oppdrett vil spille en viktig rolle for veksten i det globale laksemarkedet, tilføyer Berg.

- Enorm anerkjennelse

- For selskapet og alle i MMC First Process er det en enorm anerkjennelse å bli en viktig samarbeidspartner for Salmon Evolution. Vi har vært inne i prosjektet og samarbeidet om indre Harøy i flere år.  Det at vi sammen kan tenke langsiktig og ha forutsigbarhet på kommende leveranser, gir en stor trygghet for hele organisasjonen og våre underleverandører, sier CEO i MMC First Process, Petter Leon Fauske.

Han sier det arbeides nå med leveranser til anlegget på indre Harøy, men om litt venter også det nysignerte anlegget i Korea, og flere nye prosjekter forventes å komme på plass.

- Det handler om å spille hverandre gode slik at vi som region kan fortsette å bane vei innen akvakultur næringen, avslutter Fauske.