Daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks sier det ville vært hoverende ovenfor andre næringer å ikke være fornøyd med resultatet. Foto: Mortenlaks

- Vi må tenke innovativt og være frempå

Det sier daglig leder i Mortenlaks, Tom Jarle Bjørkly, som legger til at det hadde vært utenkelig at selskapet skulle hatt sentralfôringsystem for fem år siden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mortenlaks har et konsesjonsvolum på 24 000 m3 for oppdrett av laks i sjøen i Lødingen kommune.

Selskapet har et overskudd i fjor på 36 millioner kroner og egenkapitalandelen var i 2017 på 53 %.

Lokalitetsbilde fra Mortenlaks: Foto: Tom Jarle Bjørkly

- Bommet på slaktingen

De totale driftsinntektene deres ble endret fra 175 millioner kroner i 2016 til 91 millioner i 2017.

Daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks sier til Kyst.no at de feilberegnet.

- Vi tok ut deler av 2017 volumet i 2016 og hadde derfor et lavere slaktevolum i 2017. I tillegg var prisene på sitt laveste i desember og vi besluttet å ta deler av volumet over til 2018, noe som ga et lavere volum enn budsjettert. Selv om vi er en liten oppdretter så har vi en MTB å forholde oss til på lik linje med de store selskapene, og det betyr at vi ikke kan gamble med priser.

Han sier det ble en skikkelig skivebom.

- Vi bommet med slakting på ettersommeren så det hylte etter, og vi bommet kraftig før jul med slaktingen. Prisene var 10-11 kroner lavere i snitt på 2017 enn de var i 2016.

Han understreker likevel at de ikke har noen grunn til å være misfornøyd.

- Når vi kan ha et resultat der vi tjener 40 øre på hver krone vi omsetter, så vil det være direkte hovering ovenfor annen næringsvirksomhet hvis jeg skulle sagt at vi ikke er fornøyd, selv om det kunne vært bedre dersom vi hadde truffet på slaktetidspunktet.

Nøkkeltall:

- Nest beste driftsmargin

Driftsmarginen til Mortenlaks var i 2017 på 39 %.

- Resultatet våres må jo kunne sies å være bra. Det er nest beste driftsmargin på Mortenlaks noensinne. Det er fire år siden vi har hatt såpass lav omsetning, likevel får vi det resultatet, så noe gjør vi jo rett, sier han.

Bjørkly sier at selskapet er minimalt plaget med lus, og at de heller ikke har hatt sykdomstilfeller i 2017. Han påpeker at resultatet for 2018 ser greit ut, men at det har vært noen tøffe tak i nord.

- Vi hadde null nedbør i vinter, så en del av den smolten vi måtte ta i mot hadde gått både på sjøvann og ferskvann, men sånn generelt sett ser det greit ut.

Han påpeker at det til syvende og sist er prisene som bestemmer.

Har investert i sentralfôringssystem

Bjørkly forteller at de nå skal styre all fôring fra ett sted.

-  Vi har investert i et radiosystem slik at ett menneske skal kunne foreta fôringen. Vi skal legge om litt av produksjonen og driften, så det er ikke usannsynlig at vi ansetter flere folk.

Det nye systemet skal etter planen være oppe og gå til høsten.

- Det er en milepæl. Det var utenkelig for fem år siden at en liten aktør som Mortenlaks skulle sitte med et sentralfôringssystem, det var jo forbeholdt de store aktørene.

Han understreker at nytenking og innovative løsninger er viktig.

- Jeg tror det er lurt. Det gjør noe med den andre generasjonen som jobber i systemet også at vi er med og frempå med nye løsninger, sier han avslutningsvis.