Ingvild Tryggestad på merdkanten.

Hun er ny kvalitetskoordinator i Mowi

Ingvild Tryggestad fant veien inn i havbruksnæringen i søken etter å kunne bidra til en mer bærekraftig fremtid. Derfor ble det en blå mastergrad, etterfulgt av jobb i Mowi.

Publisert

Ingvild Tryggestad fikk sin første erfaring innen havbruksnæringen gjennom et sommervikariat på et matfiskanlegg for Mowi på Frøya. Hun er takknemlig for muligheten som satte kursen for videre karriere innen næringen.

- Under studiet jobbet jeg først som sommervikar på et matfiskanlegg for Mowi på Frøya, før jeg sommeren etter fikk muligheten til å jobbe for Mowi på planleggingsavdelingen på Trondheimskontoret. Det var en unik mulighet til å både få erfaring fra produksjonen på merdkanten og samtidig få et innblikk i hvordan ting henger sammen på et mer overordnet nivå i bedriften. Det ga virkelig mersmak, sier hun til Kyst.no

Tryggestad forteller at når hun skulle velge utdanning hadde hun et ønske om å bidra til en mer bærekraftig fremtid, noe som var hovedmotivasjonen. Det var derfor ikke gitt at det var sjømatnæringen hun skulle havne innenfor.

Med et ønske om å kunne kombinere både samfunnsfaglige og realfaglige fag, samt at hun hadde en fascinasjon for havet, falt valget på en bachelor i Fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Valget om å satse på en blå utdanning har hun ikke angret på siden. 

Tryggestad har etter mastergraden funnet seg til rette på Mowis kontor i Trondheim.

- Fra årene i Tromsø tok jeg med meg kompetanse innen biologiske, økonomiske og teknologiske fag knyttet til sjømatsektoren, med bærekraft som en rød tråd. Jeg vil si at det ga meg et solid kunnskapsgrunnlag og gode muligheter for en karriere både innen fiskeri og havbruksnæringen, forteller hun.

Aktiv studietid

Etter fullført bachelor fortsatte Tryggestad på en master i Ocean Resources med spesialisering innen akvakultur ved NTNU. 

Ved siden av studiene skaffet Tryggestad seg relevant jobberfaring som assistent for Taskforce lakselus på NTNU og som fiskehelseannotør hos OptoScale. Disse jobbene kombinert med sommerjobbene i Mowi, gjorde at studenten følte hun fikk en forståelse av sammenhengen mellom næringsliv, forskning, forvaltning og teknologi, og ikke minst sammenhengen mellom hvordan disse sammen jobber for å løse næringens utfordringer.

I tillegg ledet hun linjeforeningen for Ocean Resources og var studentkontakt i Tekna, noe Tryggestad sier ga hun muligheten til å skape bånd mellom studenter og næringsliv.

- Jeg opplever at det er stor interesse fra både studenter og havbruksnæringen for å øke graden av samarbeid. Men jeg må innrømme at næringen kunne vært enda flinkere på å øke sin synlighet blant studentene, på tvers av studieretninger. Næringen trenger å tiltrekke seg kompetanse fra et bredt spekter av studier, og dette er noe jeg selv håper å kunne bidra med å løfte fremover.

En allsidig arbeidshverdag

Etter endt utdanning sikret Tryggestad seg videre jobb i Mowi i juli i år, denne gangen som kvalitetskoordinator. 

- I jobben som kvalitetskoordinator får jeg nå muligheten til å være ute på lokalitetene i regionen, nærmere selve produksjonen og folkene som jobber på anleggene. Samtidig får jeg bidra til å drive kvalitetsarbeidet fremover i bedriften gjennom blant annet internkontroll, revisjoner og sertifiseringer. Denne kombinasjonen gjorde at jeg ikke var i tvil om jeg skulle søke på jobben.

Som verdens største oppdrettsselskap er Tryggestad sikker på at Mowi er arbeidsplassen å være for å tilegne seg ytterligere kompetanse fra mange med lang fartstid i næringen.

- Vi jobber i en næring i stadig endring med en enorm utvikling bare de siste årene, noe som er utrolig spennende. Jeg er i alle fall sikker på at å kombinere ansatte med lang erfaring med nyutdannede er lurt for å finne mange smarte løsninger for fremtidens havbruksnæring, sier hun avslutningsvis.