Nordea tror at MOWIs driftsoverskudd resten av året vil bli redusert. Oppdrettsbilde: MOWI.
Nordea tror at MOWIs driftsoverskudd resten av året vil bli redusert. Oppdrettsbilde: MOWI.

Påpeker økte kostnader resten av året for MOWI

Mowi leverer som forventet, men guider på høy kost resten av året. Det skriver Nordea i en kommentar til Q3-fremleggelsen fra oppdrettskjempen onsdag.

Publisert

Nordea skriver at Mowi sin rapport for tredje kvartal var som forventet med hensyn til EBIT (148 millioner euro) og utbytte (2,60 kr per aksje).

- Med dette opprettholder selskapet et stabilt utbyttenivå sammenlignet med foregående kvartaler.

På forhånd var det knyttet mest spenning til den første volumguidingen for 2020.

- Den viser en forventet slaktevekst på 5 %, som er på linje med vårt eget anslag for generell global slaktevekst i 2020.

Mens de forventer 8-10% vekst i Norge og UK, forventes en betydelig nedgang i Canada, hovedsakelig drevet av den alvorlige episoden med massedød av fisk i september.

- Ser vi på selskapets forventninger for fjerde kvartal så ser vi at de guider med høy eller stigende kost i alle regioner og dette vil ventelig medføre lavere 2019 EBIT estimater fra analytikerne, skriver Nordea.