Mattilsynet melder at det er påvist PD (SAV

Oppretter kontrollområde for PD i Vestland fylke

Mattilsynet har oppdrettet kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) SAV2 hos akvakulturdyr i Stad, Kinn og Bremanger kommuner i Vestland fylke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette melder de i en pressemelding.

- Det ble påvist PD forårsaket av SAV2 på lokalitet 13612 Rundereimstranda i Stad kommune, Vestland fylke, 6. februar 2020. Lokaliteten drives av MOWI Norway AS, skriver de.

Med bakgrunn i utbruddet på lokalitet Halsavika, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for PD i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, Vestland fylke.

Seks anlegg berørt

De forteller videre at bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 13612 Rundereimstranda og 39577 Silda.

- Overvåkingssonen opprettes for å sikre kontroll med sykdommen i et område utenfor bekjempelsessonen, i dette tilfellet sør/øst for bekjempelsessonen. Yttergrensen for overvåkingssonen utgjør kontrollområdets yttergrense i sør/øst, legger de til.

Seks anlegg inngår i overvåkingssonen, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av soner.