Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi er svært fornøyd med rekordhøye priser og resultat i kvartalet. Foto: Mowi
Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi er svært fornøyd med rekordhøye priser og resultat i kvartalet. Foto: Mowi

Rekordnivå for Mowi i første kvartal

Mowis operasjonelle driftsresultat på 207 millioner euro nådde rekordnivåer i første kvartal i et svært sterkt marked.

Publisert

Det opplyser selskapet i en kvartalsoppdatering onsdag.

Mowis første kvartal var preget av kraftig økning i prisen for laks grunnet sterk global etterspørsel og lavt tilbud.

- Økningen i lakseprisene etter pandemien har vært imponerende. Laksen er et fantastisk produkt med unike egenskaper som også drar nytte av sterke megatrender, og jeg tror dette kommer til å styrke etterspørselen videre fremover, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi Farming sine resultater styrket seg vesentlig i første kvartal.

- Det er svært gledelig å se at oppdrettsvirksomheten vår i Norge oppnådde rekordhøye priser og resultater i kvartalet. Det er også gledelig å se at virksomheten vår på vestkysten av Canada går stadig bedre og leverer solide resultater, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products leverte også gode resultater i kvartalet gitt de høye råstoffprisene, som følge av god og effektiv drift.

- Det er betryggende at Mowis videreforedlingsvirksomhet fortsetter å levere gode resultater til tross for de betydelig høyere råvareprisene. Dette viser verdien av Mowis integrerte verdikjede og organisasjonens arbeid over tid for økt produktivitet og lavere kostnader, sier Vindheim.

Veier opp for kostnadene

Mowi rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 207 millioner euro i første kvartal 2022, sammenlignet med 109 millioner euro i samme kvartal 2021. Operasjonelle driftsinntekter i kvartalet var på rekordhøye 1 095 millioner euro (1 022 millioner euro). Totale oppdrettsvolumer i kvartalet var 96 600 tonn (125 469 tonn). Årsprognosen for 2022 er uendret på 460 000 tonn.

Verdensøkonomien står for tiden overfor et sterkt inflasjonspress, men høye laksepriser har så langt mer enn veid opp for de økte kostnadene.

- Vi forventer at laksen vil fortsette å utmerke seg sammenlignet med andre animalske proteiner på grunn av dens effektive fôrutnyttelse, lave energibruk og unike posisjon når det kommer til bærekraft, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,95 kroner per aksje. Av dette er 1,44 kroner per aksje ordinært utbytte og 0,51 kroner per aksje ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.