Mowi-sjef Ivan Vindheim kan smile for et svært godt resultat for oppdrettsselskapet han driver.

Beste kvartal noensinne for Mowi

Det lukter krutt av Mowi sitt første kvartal, der selskapet oppnådde sitt høyeste driftsresultat og inntjening noensinne.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i selskapets første kvartalsrapport for året.

Mowi oppnådde et driftsresultat på 322 millioner euro i første kvartal 2023, sammenlignet med 207 millioner euro i tilsvarende kvartal 2022.

Mowi oppnådde også den høyeste inntekten noensinne for selskapet på 1 362 millioner euro i kvartalet.

Mowis første kvartal var preget av rekordhøye laksepriser, som følge av lavt globalt tilbud av laks og høy etterspørsel.

- Gode priser og sterke operasjonelle prestasjoner over tid fra mine 11 500 kollegaer i 25 land over hele verden gjorde årets første kvartal til vårt beste kvartal noensinne. Sammenlignet med samme kvartal i fjor gjør vi det bedre på nesten alle målbare indikatorer, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Vil fortsette å ta markedsandeler

Mowi produserte 103 000 tonn laks i første kvartal. Det er høyere enn estimatet på 98 000 tonn.

I 2022 produserte Mowi rekordhøye 464 000 tonn, og forventer å vokse ytterligere til 484 000 tonn i 2023. De siste fem årene har Mowi vokst hele 109 000 tonn, eller 5,2 % per år, som er mer enn gjennomsnittet for næringen.

- Vår klare målsetning er å fortsette å vinne markedsandeler de neste årene, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og rapporterte rekordresultater som følge av god drift og gode salg til dagligvaremarkedet.

- Enormt skadelig for næringen

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også sterke resultater i første kvartal med rekordhøye volumer.

- Fôret vårt fortsetter å prestere veldig bra. Vi leverer bedre enn snittet i næringen på både fôrforbruk og laksens vekst i sjø. Selv om starten på året er lavsesong for fôrvirksomheten, leverte de sesongmessig rekordhøy inntjening i første kvartal, påpeker Vindheim.

28. mars sendte regjeringen sitt forslag om grunnrenteskatt til Stortinget med det Mowi kaller «skuffende få endringer» fra det opprinnelige forslaget presentert i september.

Den foreslåtte skattesatsen ble redusert fra 40 % til 35 %, eller totalt 57 % inkludert selskapsskatt og om lag 75 % med formuesskatt.

- Dette skattenivået er hverken bærekraftig eller forenlig med regjeringensuttalte vekstambisjoner for næringen. Hvis skatten blir vedtatt i Stortinget, vil den utgjøre enorm skade på den norske havbruksnæringen i form av reduserte investeringer og tapte arbeidsplasser, sier Vindheim.

I kvartalsrapporten har Mowi estimert at grunnrenteskatten i første kvartal, med deres «konservative» beregning, vil ha en effekt på 57 millioner euro, noe som tilsvarer over 660 millioner kroner.

Se Kyst.no sitt intervju med Mowi-sjef Ivan Vindheim her, der han snakker om grunnrenteskatt på laks og ørret.

Mowis styre har besluttet å betale et kvartalsvis utbytte på NOK 2,00 per aksje.