Problemer med vintersår og perlesnormaneter påvirket pris- og kostnadsytelsen til Mowi.

Betydelig svekket lønnsomhet for Mowi

Mowi kom torsdag med en oppdatering på slakteresultatene for første kvartal. Der melder de blant annet om et slaktevolum for kvartalet på ca. 96 500 tonn.

Publisert Sist oppdatert

Mowis driftsresultat for første kvartal i år falt med 37 % til rundt 201 millioner euro fra 321,8 millioner euro i samme periode i 2023.

Slakten fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 55 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 14 500 tonn
 • Oppdrett Canada – 8 500 tonn
 • Oppdrett Chile –  12 500 tonn
 • Oppdrett Irland – 1000 tonn
 • Oppdrett Færøyene – 2500 tonn

Altså totalt 96 500 tonn. Dette volumet er omtrent 7 500 gwt (16 %) lavere enn i 1. kvartal 2023, og 1 000 gwt lavere enn i 1. kvartal 2022.

Operasjonell EBIT for konsernet var ca. 201 millioner euro i Q1 2024.  Oppdrettskostnader var 6,05 euro per kg i kvartalet. 

- Problemer med vintersår og perlesnormaneter har resultert i lav superior andel og gjennomsnittlig størrelse på fisk slaktet i Norge. Dette har påvirket pris- og kostnadsytelsen, skriver selskapet.

Total Q1 Operasjonell EBIT per kg gjennom verdikjeden var omtrent som følger:

 • Norge EUR 2,50 
 • Skottland EUR 2,20 
 • Chile EUR 0,95 
 • Canada EUR (0,25) 
 • Irland EUR 3,90 
 • Færøyene EUR 3,50 
 • Island EUR 3,80 
 • Operasjonell EBIT i Consumer Products var EUR 24 millioner. Operasjonell EBITDA i fôr var EUR 6 millioner i 1. kvartal 2024. 

Rapportert finansiell netto rentebærende gjeld (NIBD) for konsernet var cirka 1 820 millioner euro ved utgangen av kvartalet (eksklusive IFRS 16-effekter). 

Den fullstendige Q4 2021-rapporten til Mowi vil bli utgitt 8. mai kl. 06:30.