Mowi-sjef Ivan Vindheim sier det har vært en fantastisk innsats fra de ansatte i Mowi.

Nytt rekordresultat - Mowi varsler søksmål mot staten

Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i andre kvartal på 1 365 millioner euro, sammenlignet med 1 232 millioner euro i samme kvartal i fjor. Selskapet oppnådde samtidig et sterkt operasjonelt driftsresultat på 300 millioner euro. Onsdag morgen ble det også kjent at selskapet vil saksøke staten på bakgrunn av grunnrenteskatten.

Publisert Sist oppdatert

Mowi leverte nok et rekord-kvartal i årets andre kvartal, som følge av god operasjonell drift i alle forretningsområder i tillegg til gode laksepriser.

- Solide volumer, et godt marked og ikke minst fantastisk innsats av mine 11 500 kollegaer over hele verden gjorde dette til nok et sterkt kvartal for Mowi. Det er svært gledelig å se at vi stadig klarer å forbedre driften gjennom hele verdikjeden, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Bedre tilvekst og overlevelse

Mowi produserte 107 500 tonn laks i andre kvartal, som var høyere enn prognosen på 104 500 tonn. Selskapet forventer å produsere rekordhøye 484 000 tonn i 2023, som tilsvarer en vekst på 4,4 % mot forventet vekst på 0,6 % for næringen.

- Volumveksten vår de siste årene er imponerende og er over den vi ser for resten av industrien. Operasjonelle prestasjoner var gode i andre kvartal, og vi så bedre tilvekst og overlevelse sammenlignet med andre kvartal i fjor, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og rapporterte rekordresultater som følge av god drift, sterk etterspørsel og solide priser.

- Jeg er imponert av hvordan organisasjonen leverer, både oppstrøms og nedstrøms. Vi fortsetter å utvikle markeder og produkter i tett samarbeid med våre kunder. MOWI-merkevaren er nå virkelig global, med tilstedeværelse i 18 land, og er i stadig vekst og utvikling, sier Vindheim.

- Vil forfølge juridisk

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal med den høyeste inntjeningen for et andre kvartal noensinne.

- God tilvekst i sjø har også ført til at vi har solgt rekord-mye fôr i andre kvartal. I tillegg til høye volumer ser vi at vi klarer å dra gode synergieffekter ut av å være et helintegrert selskap. Samarbeidet mellom fôr-organisasjonen, folkene våre på sjø og våre dyktige folk på FoU er også et veldig viktig bidrag i dette, sier Vindheim.

31. mai vedtok Stortinget å innføre grunnrenteskatt på havbruk på 25% med virkning fra 1. januar 2023. Inkludert selskapsskatt betyr dette en marginalskatt på 47% for havbruk i Norge.

- Vi er selvsagt svært skuffet over Stortingets vedtak, som allerede har fått konsekvenser for verdiskapingen i en av landets fremtidsnæringer ettersom investeringer på 40 milliarder kroner er satt på hold. Vi har likevel ikke gitt opp å snu dette. Vi vil også forfølge våre interesser juridisk, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 2,00 kroner per aksje for andre kvartal.

Onsdag morgen ble det kjent gjennom et intervju mellom Vindheim og VG at Mowi saksøker staten på bakgrunn av grunnrenteskatten. 

- Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital. Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme, sier Ivan Vindheim til VG.

Les hele saken om søksmålet her.