– Den fjerde industrielle revolusjon er over oss. Dette åpner for en rekke nye muligheter også for Mowi, sier konsernsjef i selskapet, Ivan Vindheim. Illustrasjonsfoto: Mowi
– Den fjerde industrielle revolusjon er over oss. Dette åpner for en rekke nye muligheter også for Mowi, sier konsernsjef i selskapet, Ivan Vindheim. Illustrasjonsfoto: Mowi

Disse områdene vil Mowi satse på fremover – tror de kan produsere mye mer på dagens tillatelser

Mowi arrangerer kapitalmarkedsdag i dag. Der skal de bl.a. snakke om fire områder selskapet vil fokusere på fremover. Selskapet mener de har organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500 000 tonn med dagens tillatelser.

Publisert

Status i dag er at Mowi er verdens klart største produsent av laks med oppdrettsvolumer på 440 000 tonn i 2020, tilsvarende en global markedsandel på om lag 20 %. Selskapet har en integrert verdikjede fra rogn til tallerken. Mowi produserer også sitt eget fôr spesialtilpasset Mowis egen laksestamme.

- For å ytterligere styrke selskapets posisjon frem mot 2025 har Mowi definert fire strategiske satsningsområder fremover, skriver selskapet i en børsmelding:

  • Fortsatt vekst med særlig fokus på havbruksvirksomheten,
  • Kostnadsforbedringer på tvers av konsernet,
  • Økt bærekraft og
  • Effektivisering av verdikjeden gjennom digitalisering og automatisering.

Disse satsningsområdene blir særskilte temaer på Mowis kapitalmarkedsdag.

- Den fjerde industrielle revolusjon er over oss. Dette åpner for en rekke nye muligheter også for Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Megatrendene fortsetter å drive etterspørselen

Mowi skriver at en av bærebjelkene i havbruksnæringens suksess har vært, og vil fortsatt være, den gode etterspørselen etter laks.

- Megatrendene som delvis driver denne etterspørselen er sterkere enn noen gang. Helsetrender, økende behov for bærekraftige proteiner, samt laksens unike allsidighet gjør den til et naturlig valg for stadig flere. Mowi forventer at etterspørselsveksten etter laks vil være høyere enn tilbudsveksten de neste fem årene, skriver de.

– Laks er det vi definerer som «supermat» med sitt høye innhold av omega-3, vitaminer og høykvalitetsproteiner. Den er svært anvendelig og appellerer til folk i alle aldre med sin gode smak, utseende, konsistens og farge. Vi jobber nå med en rekke initiativ for å utvikle selskapet videre, og jeg ser store muligheter for Mowi i årene som kommer, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi farming jobber langs tre akser: volumvekst, kostnadsreduksjon og bærekraft

Mowi ble for andre år på rad kåret til verdens mest bærekraftige proteinprodusent i 2020 av Coller FAIRR. Laks er også rangert som det mest bærekraftige animalske proteinet.

Mowi Farming er konsistent lavest eller nest lavest på produksjonskostnader i de områdene selskapet opererer i. Produksjonskostnadene er likevel for høye, spesielt i noen av landene utenfor Norge. Kostnadsvariasjonen mellom oppdrettsregionene er også for høy. Mowi Farming vil derfor fortsette arbeidet med å redusere kostnadene i årene som kommer.

Til tross for rekordhøye volumer i 2020 har Mowis havbruksvirksomhet ikke klart å følge volumveksten i resten av næringen de siste årene.

– Dette er ikke tilfredsstillende, og vi vil derfor adressere en rekke vekstinitiativer for havbruksvirksomheten vår framover, herunder økt satsning på postsmolt. Med de riktige tiltakene har Mowi Farming et organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500 000 tonn med dagens lisenser, sier Vindheim.

Mowi ønsker også å vokse gjennom innvannende oppkjøp, gitt at det passer inn i selskapets operasjonelle strategi.

Mowis hovedfokus har vært, og vil fortsatt være, konvensjonell oppdrett av laks. Selskapet følger likevel nøye med på utviklingen i andre teknologier, og er klar for å ta disse i bruk når, og hvis, tiden er riktig og det er lønnsomt.

Smart Farming

En sentral del av Mowis nye digitale strategi er å introdusere nye teknologiske løsninger i havbruksvirksomheten. Dette skal ikke bare bedre produktivitet og reduserer kostnader, men også vil forbedre fiskevelferd og bærekraft, kalt Mowi 4.0 Smart Farming. Se video av teknologien her.

Mowi har allerede begynt å ta i bruk en rekke løsninger i Norge, og planlegger å ha rullet ut Smart Farming her til lands innen 2025.

Ved hjelp av avansert bildeteknologi og intelligente sensorer kan Mowi utføre sanntidsovervåking av biomasse, digital lusetelling, autonom fôring og overvåking av fiskevelferd.

– Store datamengder kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre det mulig for Mowi å produsere mat på en enda mer effektiv måte enn i dag. Vi vil også kunne sikre en enda bedre fiskevelferd ved å følge med på fiskens adferd og helse på en helt ny og langt mer presis måte enn tidligere, slår Vindheim fast.

Han tror også at denne teknologien vil gi selskapet klarere skalafordeler i sjøfasen enn hva som har vært tilfelle så langt.

Intelligent videreforedling

Digitalisering og automatisering vil også gi store muligheter for Mowis nedstrøms-aktiviteter med mer enn 30 fabrikker verden over. Foredling av fisk er fremdeles en arbeidskrevende prosess som kan forbedres og effektiviseres ved hjelp av digitalisering. Sortering av filet og andre produkter kan nå gjøres basert på langt flere variabler enn tidligere, noe som gir mulighet for mer effektiv produksjon og bedre produktkvalitet.

– Avansert teknologi åpner for en rekke spennende muligheter for direkte og transparent kommunikasjon med kunder. Vi tilbyr blockchain-løsninger for utvalgte kunder allerede, men mulighetene her er nærmest uendelige, sier Vindheim.

Mowi feed skal vokse med Mowi farming

Mowis siste tilskudd – Mowi Feed – ble etablert så sent som i 2013. Etter at selskapets andre fôrfabrikk ble satt i full drift i Skottland i 2020, er Mowi nå selvforsynt med fôr i Europa. Fôr er den klart største kostnadskomponenten i havbruk. Fremover vil Mowi vokse fôrvirksomheten med Mowi Farming.

Mowi har ledig kapasitet ved fabrikken i Skottland og kan øke produksjonen i fabrikken i Norge med en ny produksjonslinje med begrensede investeringer. Videre vil selskapet jobbe med kost og fortsette å produsere bærekraftig fôr av høy kvalitet, spesialtilpasset Mowis egen laksestamme.

Mowi kommer også til å fortsette sitt omfattende forskningsarbeid for å finne nye, effektive og bærekraftige fôringredienser.

– Dersom det utvikles nye fôringredienser som er konkurransedyktig på pris, næringsinnhold og bærekraft, vil vi inkludere disse i vår produksjon, sier Vindheim.