Det ble solgt 348 millioner flerkomponentdoser til laks fra juni 2017 til juni 2018.
Det ble solgt 348 millioner flerkomponentdoser til laks fra juni 2017 til juni 2018.

136 mill. laks vaksinert i første halvår

I juni ble 48,7 millioner laks vaksinert med flerkomponentvaksine. Det er nesten 7 millioner flere vaksinedoser enn i juni i fjor.

Publisert

Dermed er det hittil i år (YTD) solgt knappe 136 millioner flerkomponentvaksinedoser, omlag 21 millioner mer enn i første halvår av 2017.

Normal juni

- Vaksineringen i juni var på normalt nivå, omtrent som i 2016. Fjorårets juni lå ganske likt med samme måned i 2015. Så oppgangen vi ser nå er innenfor normal variasjon, sier markedssjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.   
Hun sier videre at sommeren blir spennende på grunn av varmen.
- Den varme og tørre forsommeren i sør kan føre til noen vansker med vanntilgang og gi høy temperatur i gjennomstrømsanlegg utover sommeren. Det opplevde vi også under hetebølgen i 2014.
Statistikken for de siste 12 månedene (MAT) viser at det ble solgt 348 millioner flerkomponentdoser til laks fra juni 2017 til juni 2018.

Ingebjørg Sævareid, Markedssjef i MSD Animal Health. Foto: MSD Animal Health.
Ingebjørg Sævareid, Markedssjef i MSD Animal Health. Foto: MSD Animal Health.

Rundt 100 mill. smolt

I følge fiskeridirektoratet sin utsettstatistikk, ble det fra januar til og med mai måned satt ut 100,5 millioner smolt. Det er en liten nedgang sammenlignet med samme periode ifjor.
- Vi forventer at i de neste fire månedene vil omtrent halvparten av all smolt som produseres i løpet av et år, settes ut i sjø, sier Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Noe mindre PD-vaksinering

Salget av PD-vaksiner har enda ikke rukket å ta seg opp til fjorårsnivået. I forrige måned ble det vaksinert 14,2 millioner fisk med PD-vaksine, en nedgang på 5 millioner sammenlignet med juni 2017.  
Hittil i år (YTD) er det solgt 36,7 millioner doser PD-vaksine, en nedgang på 2,2 millioner doser fra første halvår 2017.
De siste 12 månedene (MAT) er det likevel økt PD-vaksinering. Hele 125,4 millioner laks har fått PD-vaksine siden juni 2017. Det er 13 millioner flere fisk enn i samme tolvmånedersperiode 2016/2017.
- I juni gikk startskuddet for hovedsesongen av PD-vaksinering, så selv om PD-statistikken viser nedgang siden nyttår kan den fort endres til oppgang, sier Ingebjørg Sævareid.