Hilde Mosand, markedssjef i MSD Animal Health forteller at det var den første augustmåned med mer enn 50 millioner vaksinerte laks, men det har ikke vært en økning i vaksinering mot PD hittil i år. Foto: MSD Animal Health.
Hilde Mosand, markedssjef i MSD Animal Health forteller at det var den første augustmåned med mer enn 50 millioner vaksinerte laks, men det har ikke vært en økning i vaksinering mot PD hittil i år. Foto: MSD Animal Health.

Økning i vaksinesalg i august

I august ble hele 56,8 millioner laks vaksinert med multivaksine, en økning på 8,9 millioner sammenlignet med august i fjor.

Publisert

- Dette er flere vaksinerte fisk enn noen augustmåned de seneste årene, og første august med mer enn 50 millioner vaksinerte laks, sier Hilde Mosand, markedssjef i MSD Animal Health.
Hittil i år (YTD) har 243,9 millioner laks fått multivaksine, en økning på 7,6 millioner sammenlignet med de åtte første månedene i 2018.
- Også når vi ser på løpende gjennomsnitt (MAT) viser statistikken en salgsvekst. De siste tolv månedene er 359,7 millioner norske laks vaksinert med multivaksine. Det er 11,7 millioner flere enn i foregående tolvmånedersperiode i 2017/18 og 30,4 millioner flere enn i perioden august 2016 til august 2017, forteller Mosand.
Salget av multikomponentvaksiner med ILA-komponent og vaksiner mot andre sykdommer, som for eksempel Yersiniose, kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Ingen økning i PD-vaksinering i år

I august i år ble det omsatt 17,2 millioner vaksinedoser mot PD, en oppgang på 2,1 millioner doser sammenlignet med august 2018. 

Hittil i år (YTD) er det omsatt 73,6 millioner doser PD-vaksine, og det er en nedgang på 1,5 millioner fra tilsvarende periode i 2018. De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 127,5 millioner vaksinedoser mot PD, en økning på 8,7 millioner fra samme tolvmånedersperiode i 2017-2018.
Løpende gjennomsnitt viser altså en god oppgang sammenlignet med perioden august 2017 til august 2018, mens 2019 isolert viser en liten nedgang.
- Det har ikke vært en økning i vaksinering mot PD hittil i år. Men man kan ikke nødvendigvis sammenligne året med foregående år da produksjonssyklusene ikke er like fra år til år. Denne trenden kan selvsagt også endre seg med mer PD-vaksinering utover høsten, sier Hilde Mosand.

- Når smolt sjøsettes i områder der det er fare for smitte, er det faglig riktig å sørge for at smolten er vaksinert. Vaksineringens viktigste funksjon er å styrke laksens immunforsvar slik at den klarer å motstå smitte bedre. Vår forskning viser at PD-vaksinering reduserer virusproduksjonen hos fisk, noe som bidrar til redusert spredning av PD-virus. Vi mener at gruppeimmunitet er en av de viktigste faktorene i kampen mot PD, forklarer Mosand.