Så langt er PD-vaksineringen mer en doblet fra i fjor. Illustrasjonsfoto: MSD.

Doblet PD-vaksinering hittil i 2020

Flere laks vaksineres enn noen gang. PD-vaksineringen er doblet sammenlignet med de fem første månedene i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det er solgt hele 103 millioner doser flerkomponentvaksine så langt i år. I fjor var det solgt 96 millioner doser på samme tid, og i 2018 var det 73 millioner doser, sier Hilde Mosand, Nordisk markedsdirektør i MSD Animal Health i en vaksinekommentar.

Det løpende gjennomsnittet (MAT) viser 387 millioner solgte doser flerkomponentvaksine de siste tolv månedene, en økning på mer enn 26 millioner doser sammenlignet med foregående tolvmånedersperiode 2018/19.

For mai isolert ble det omsatt 25,5 millioner doser flerkomponentvaksine. Det er på samme nivå som i mai 2019.

- Vi vet at vaksinering er viktig i forebygging av alle virussykdommer. I motsetning til bakterievaksiner gir ikke virusvaksiner 100% beskyttelse, derfor mener vi det er faglig riktig at all fisk i området Taskneset (Fræna) i sør, til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord får en dose slik at det oppnås flokkimmunitet, sier Hilde Mosand, Nordisk markedsdirektør i MSD Animal Health.

- Nå produseres settefisk hele året i resirkuleringsanlegg (RAS) hvor man har mer kontrollerte forhold. Det gir nok noen andre månedsvariasjoner enn før. Men trenden er klar, det vaksineres mer laks enn noen gang. Det betyr at det også er en vekst i antall fisk som settes ut, noe som understøttes av Fiskeridirektoratets biomasseregister, forteller Hilde Mosand.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Flerkomponentvaksine kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA, Yersiniose og eventuelt andre komponenter kommer i tillegg til tallene kommentert her.

Betydelig økt PD-vaksinering

Hittil i år er det omsatt 54,2 millioner doser vaksine mot pancreas disease (PD). Det er en solid økning sammenlignet med tilsvarende periode for 2019 da det var solgt 24,6 millioner PD-doser og 2018 med 22,6 millioner doser.

Løpende statistikk (MAT) viser et salg på 161 millioner doser siste tolv måneder. Også det er en betydelig oppgang fra foregående tolvmånedersperiode i 2018/19 da det ble omsatt 131,1 millioner doser PD-vaksine.

- Vi forventer enda mer vaksinering med PD-vaksine i tiden fremover, først og fremst fordi det blir obligatorisk PD-vaksinering lenger nord enn tidligere, sier Hilde Mosand.

Obligatorisk PD-vaksinering

Fra 1. juli skal laks og regnbueørret som settes ut i matfisk og stamfiskanlegg i området som strekker seg fra Taskneset (Fræna) i sør, til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord, være vaksinert mot PD.

- Vi vet at vaksinering er viktig i forebygging av alle virussykdommer. I motsetning til bakterievaksiner gir ikke virusvaksiner 100% beskyttelse, derfor mener vi det er faglig riktig at all fisk i området får en dose slik at det oppnås flokkimmunitet. For PD-forebygging er det et viktig element at også fisk som er smittet vil produsere betydelig mindre virus etter vaksinering, enn om den var uvaksinert. Dette har vært svært tydelig i omfattende tester våre forskere har utført. Dermed vil obligatorisk PD-vaksinering bidra sterkt til å hindre ytterligere spredning av denne sykdommen, som kan føre til økonomiske tap og nedsatt fiskehelse, forteller Mosand.