vaksine msd

Økt vaksinesalg i januar

Det nye året startet med en økning i antall solgte multivaksinedoser sammenlignet med januar 2016. PD-vaksineringen falt. Det skriver MSD i en pressemelding

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forrige måned ble det solgt 16,2 millioner doser flerkomponentvaksine til laks, en oppgang på 3,5 million doser sammenlignet med januar 2016.

- Januar er en typisk lavsesongmåned. Små endringer hos oppdretterne vil derfor gjøre store prosentvise utslag på salgsstatistikken. Det skal ikke mer til enn at et par anlegg forskyver på vaksinasjonsplanen sin for at man ser slike variasjoner, forklarer produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

- Forrige måned ble det bare solgt PD-doser til Sør Norge, altså sør for Hustadvika, sier Ingebjørg Sævareid.

Stabilt siste år

De seneste 12 månedene (MAT) ble det solgt 306,2 millioner doser flerkomponentvaksiner, mot 306,9 millioner doser i foregående 12-månedersperiode.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot Pancreas Disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Stabil vaksinering mot PD siste år

Salget av vaksiner mot pancreas disease var nesten halvert sammenlignet med januar 2016. Kun 2,2 millioner PD doser i år, mot 4,3 millioner doser i januar ifjor.

- Forrige måned ble det bare solgt PD-doser til Sør Norge, altså sør for Hustadvika, sier Sævareid.

Til tross for den noe svake starten på 2017, ligger salget av PD-vaksiner de siste 12 måneder (MAT) på samme nivå som foregående 12-månedersperiode.

Det ble solgt 109 millioner doser PD-vaksine fra og med februar 2016 til og med januar 2017, mot 108,5 millioner doser i foregående 12 månedersperiode.