Markedssjef i MSD Animal Health, Ingebjørg Sævareid sier PD vaksineringen er overraskende lav. Foto: Magnus Petersen/Kyst.no.

Mindre vaksinering mot PD

I august fikk 43 millioner laks multivaksine, samme antall som i august 2017. Likevel var PD-vaksineringen overraskende lav.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sommeren er høysesong for vaksinering. Forrige måned endte omtrent som august i fjor med 43,3 millioner vaksinerte fisk, en liten økning fra august 2017 da det gikk ut 42,5 millioner doser flerkomponentvaksiner til laks.

- Året 2018 ligger an til å gi en økning i antall vaksinerte fisk. Statistikken viser nesten 21 millioner flere solgte doser i de første åtte månedene i år enn i tilsvarende periode i 2017, kommenterer markedssjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

«Year to Date» (YTD) er det omsatt 236 millioner doser flerkomponentvaksine, mot 215,5 millioner doser i YTD i 2017.  

Farmastat sin oversikt viser at det i de siste 12 månedene (MAT) er gått ut 347,9 millioner vaksinedoser. Det er 21,7 millioner flere vaksinedoser enn i samme tolvmånedersperiode i 2016/2017.

- Januar, juni og juli er normalt de månedene med mest vaksinering. Fisken fra januar ble nok satt i sjø på vårparten, mens laksen som ble vaksinert i juni/juli trolig har hatt en måneds tid i sjø nå og kan ventes å bli slaktet om et års tid, sier Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.  

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Færre har blitt vaksinert mot PD

I august i år ble det omsatt 15 millioner vaksinedoser mot PD, en nedgang på 4 millioner doser sammenlignet med august 2017. Nedgangen for hele året (YTD) er på 8,8 millioner vaksinedoser sammenlignet med samme periode i 2017.

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 118,8 millioner vaksinedoser mot PD, en nedgang på 6 millioner fra samme tolvmånedersperiode i 2016-2017.

- Reduksjonen i vaksinering mot PD er overraskende. Ser vi på utsettstatistikken til Fiskeridirektoratet ble det i PD-sykdommen sitt «hotspot»-område Hordaland og Sogn og Fjordane satt ut 5 millioner flere smolt fra januar til og med juli 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Utvider vi området til å også inkludere Rogaland og Agder, er det satt ut hele 6,8 millioner fisk i PD-endemiske områder enn i samme periode i fjor. Da burde man minst vært oppe på samme vaksineringsnivå som ifjor, sier Ingebjørg Sævareid.

Endemisk betyr at sykdommen er «hjemmehørende» i området.

- Når smolt sjøsettes i områder der det er fare for smitte, er det faglig riktig å sørge for at smolten er vaksinert. Vaksineringens viktigste funksjon er å styrke laksens immunforsvar slik at den klarer å motstå smitte bedre. Vår forskning viser at PD-vaksinering reduserer virusproduksjonen hos fisk, noe som bidrar til redusert spredning av PD-virus. Vi ser på gruppeimmunitet som en av de viktigste faktorene i kampen mot PD,  forklarer Sævareid.