Illustrasjon av konseptet til Nekst.

Brønnbåtreder går inn i Nekst

Nekst AS kunne mandag meddele at Rofisk AS blir ny medeier i selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nekst AS har fått tildelt to utviklingstillatelser og skal starte bygging av sin Subsea offshore-merd i løpet av året. Prosjektet defineres som nyskapende og kan gi ny kunnskap og løsninger for produksjon av laks i nedsenkede konstruksjoner. 

Som Kyst.no tidligere har omtalt, fikk selskapet bare to tillatelser av de 16 som de opprinnelig søkte om til utvikling av konseptet «Havliljen». Les mer om det her.

Rofisk AS er av eid av Odd Einar Sandøy og selskapet eier brønnbåtrederiet Rostein AS. I tillegg er selskapet hovedeier i verftet Larsnes Mek Verksted AS samt medeier i det landbaserte Salmon Evolution AS. 

Illustrasjon: Nekst.

Rostein konsernet med sine ca 250 ansatte har bidratt med stor verdiskaping og arbeidsplasser i norsk laksenæring og er kjent for sin entusiasme og profesjonalitet. 

- Vi har stor tro på at med alle våre solide og kompetente aksjonærer så vil Nekst AS stå styrket i å utvikle vår nyskapende løsning som kan bidra til å løse noen av de største utfordringer som laksenæringen står overfor med lus og alger, skriver selskapet i en e-post til Kyst.no.

Nekst AS tar sikte på å starte bygging av sin Subsea offshore havmerd i løpet av året og forventer å sette smolt i konstruksjonen i løpet av Q2.2021. 

Om konseptet

«Havliljen» skal være et nedtrekkbart oppdrettsanlegg. Prosjektet legger opp til å benytte to forskjellige lokaliteter med fire havmerder og én havgående serviceplattform på hver lokalitet.

HavLiljen skal kunne driftes i både hevet og senket tilstand. Total investeringskostnad forbundet med HavLiljen ble i den opprinnelige søknaden vurdert til å være i størrelsesorden 900 millioner kroner. Selskapene ønsker å sette ut fisk på 2,7 kilo som er produsert på land for påvekst i sjøen i seks måneder.