Norcod må slakte ut torsken i fem merder på tre lokaliterer som følge av tidlig kjønnsmodning.

Må slakte ut torsk på tre lokaliteter

Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet i dag pålagt utslakting av fem merder.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser Fiskeridirektoratet på sine sider onsdag.

- Norcod har sendt inn en oppdatert slakteplan. Det betyr at merdene med høyest risiko for gyting i merd, skal være ferdig utslaktet innen 1. april, skriver direktoratet.

De har derfor gitt selskapet pålegg om utslakting, i til sammen fem merder på tre lokaliteter.

- Selskapet er videre pålagt å følge opp utviklingen i de resterende merdene, opplyses det i meldingen.

Torskeoppdrettsselskapet har også tidligere måttet slakte ut fisk som har startet å kjønnsmodne.

- Gonadeutvikling og begynnende kjønnsmodning i siste vekstfase er en iboende utfordring med torskeoppdrett og aktørene sammen med fag-/forskningsmiljøet arbeider med å finne løsninger som ivaretar denne risikoen på en best mulig måte, har selskapet tidligere uttalt.

Vil kjønnssortere torsken

Norcod sier de har en strategi om å utsette og hindre kjønnsmodning ved hjelp av lysstyring.

Administrerende direktør Christian Riber sier de velger Sjømat Norge foran Torskenettverket.

- Vi ser at lys har en effekt, og det gjenstår å optimalisere lystype, intensitet, antall, plassering, etc.

I det lange løp forteller Norcod at de arbeider mot å kunne kjønnssortere fisken.

- Formålet er å etablere rene hunn- og hann-lokaliteter, slik at muligheten for befruktning uteblir om det skulle oppstå kjønnsmodning. Samtidig er det flere som arbeider med å få til steril torsk, noe vi håper lykkes, da det vil være den optimale løsning.

Kyst.no kunne også nylig melde at Norcod melder seg ut av Torskenettverket, og daglig leder Christian Riber begrunner valget med at enkelte selskapers interesser er mer hemmende enn fremmende i nettverket.

- Det er viktig at vi som ny næring står sammen og jobber sammen mot det beste for hele næringen, men fra vårt ståsted har Torskenettverket utviklet seg mer mot enkeltpersoners og enkeltbedrifters interesser og for Norcod er det mer hemmende enn fremmende, slik et nettverk ikke bør være. Derfor velger vi å melde oss ut av torskenettet, fortalte han til Kyst.no.