Nord universitet, opplever stadig økning i akvakulturfagene, her ser du et bilde fra campus i Bodø. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Stor økning i interesse for akvakultur ved Nord universitet

Ved Nord universitet har det vært en stor økning på bachelorstudiet innen akvakultur de siste årene. - Siden 2010 har søkertallet på studiet økt med over 600 prosent, forteller Ørjan Hagen, førsteamanuensis ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Universitetet har ifølge Hagen fått bra respons på akvakulturstudiene.

Ørjan Hagen, førsteamanuensis, fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet sier økningen av studenter som vil utdanne seg innenfor akvakultur-fagene er stigende. Foto: Nord Universitet.

- Nytt fakultetsbygg er på tegneblokka, blant annet for å ivareta den sterkt voksende studentmassen, men også fordi vi har mer forskning innenfor akvakultur og biovitenskap, opplyser han.

- Siden 2010 har søkertallet på studiet økt med over 600 prosent, og fra 2016 til 2017 har antall søkere på bachelorstudiet gått opp fra 297 til 673 søkere, eller vel 126 prosent.

Masterutdanningen i akvakultur sier Hagen, derimot har vært mer stabil.

Utvikler nye havbruksfag

Innføring av nye fag innenfor havbruk/akvakultur er noe fakultetet jobber kontinuerlig med å tilpasse seg i forhold til næringens behov for kompetanse.

- Høsten 2018 vil fakultetet tilby en ny studieplan for «bachelor i havbruksdrift og ledelse» som vi mener vil imøtekomme næringens behov enda bedre. Studieplanen inneholder en rekke nye fag innen oppdrett, vannkjemi, biologi, HMS og kvalitet. Masterstudiet i «biologi og akvakultur» endrer navn til Master i biovitenskap hvor studentene har mulighet til å spesialisere seg, for eksempel i havbruk, hvor vi har flest studenter, påpeker han.

Simen Langeteig jobber i dag hos Lerøy Seafood Group, men ble uteksaminert ved Nord universitet med en Bachelor i havbruksdrift og ledelse våren 2016. Foto: Nord Universitet.

- Fleste får jobb etter studiene

Når det gjelder jobber etter endt utdanning, sier Hagen at det har vært en veldig bra periode i jobbmarkedet de siste årene.

- De aller fleste av våre studenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur har fått jobb mot slutten studiene, eller kort tid i etterkant. Men den økende etterspørselen skaper også mer «rift» om arbeidsplassene, og denne konkurransen vil nok tilspisse seg i årene som kommer ettersom antallet utdannede kandidater som ønsker jobb vil øke.

Simen Langeteig er et av eksemplene på en av studentene til universitetet, som i dag har fått fast jobb hos oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group.

- Langeteig ble uteksaminert ved Nord universitet med Bachelor i havbruksdrift og ledelse våren 2016. Etter endt bachelorutdanning fikk han en stilling som trainee gjennom NCE Aquaculture. Han tar nå en master ved NTNU i Marine Coastal Development og har mulighet til jobb i Lerøy etter fullført mastergrad, opplyser Hagen.

Mer digital markedsføring

- Markedsføringen av studiene våre har i de siste årene dreid i digital retning. Den mest verdifulle markedsføringen står våre fornøyde og dyktige studenter og arbeidslivet for: Kandidater og ledere som anbefaler utdanningene ved Nord universitet til kommende studenter.

Universitetet deltar også på ulike arrangementer, som deres egne studenters karrieredag, Havets Døgn, Aqua NOR, utdanningsmesser og videregående skoler. Seminaret «Marin Master Camp» rekrutterer til mastergraden deres i biovitenskap.

- Her kan potensielle studenter få et innblikk i livet som masterstudent ved Nord universitet, og i den engasjerende og spennende forskningen som foregår ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, forteller Hagen.

Universitetet tar inn ca. 40-50 nye studenter hvert år på studieprogram innen akvakultur.

- Nå har vi ca. 130 registrerte studenter på Bachelor i havbruksdrift og ledelse. På masterstudiet har vi ca. 30 studenter, fordelt på spesialiseringene akvakultur, genomikk og marin økologi.

Økning i etterutdanning og utvikler nye årsstudier

Nord universitet, campus Bodø nå i vinter. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Antallet søkere med fagbrev fra akvakultur sier Hagen også har vært økende i senere år, og Nord universitet har et program i etter- og videreutdanning i havbruk som tilbys næringslivet som en samlingsbasert undervisning.

- Dette er populært, og her har antallet studenter også økt betraktelig, legger han til.

Fakultetet har tre løpene årsstudier hvor to er målrettet ansatte innen produksjon av sette- og matfisk (havbruksdrift) og det tredje målrettet fabrikkansatte (kvalitetsledelse i sjømatproduksjon). Hver av disse årsstudiene går over tre år og består av seks enkelt emner som totalt gir 60 studiepoeng.

I februar starter fakultetet opp med et fjerde årsstudium i havbruksdrift som avsluttes med sjette og siste emne høsten 2020. I tillegg har fakultetet løpende et enkeltemne innen vannkjemi og vannbehandlingsteknologi.

- Emnet gir 10 studiepoeng og gir kompetanse innen resirkuleringsteknologi, blant annet gjennom laboratorieøvelser på RAS anlegg til fakultetet. Oppdragsgiver for disse kompetanseprogrammene er Marine Harvest Norway, sier Hagen avslutningsvis.

Les mer om de ulike havbruksutdanningene i Norsk Fiskeoppdrett nummer 1.