Stor tilgang på villaks sendte lakseprisene nedover i andre kvartal. Foto: Nordea

Mye kanadisk villaks sendte lakseprisen nedover

Nordea melder at de under andre kvartal har observert lave priser for kanadisk oppdrettslaks solgt på vest-kysten i USA.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

De legger til at dette også ble bekreftet i en handelsoppdatering fra Mowi denne uken med EUR 0,85 per kilo EBIT margin, mindre enn halvparten av gjennomsnittet for alle regioner kombinert.

- Andre kvartal er normalt en periode hvor lakseprisene er under press fra sesonginngangen av villaks, hovedsakelig Sockeye-laks, forteller de.

Foran 2019 sesongen (startet tidlig i mai) var det ifølge Nordea forventninger fra Alaska Department of Fish and Game (ADF&G) om en total innhøsting av 26,1 millioner fisk (80-85.000 tonn).

- Ifølge oppdaterte data fra ADF&G ser det nå ut til at det vil være 14 millioner flere sockeye fisk over estimatet som biologiene først gav, skriver de.

Overskudd av villaks

Dette er 53 % over det prognostiserte nivået, forklarer Nordea i meldingen, noe som er tilsvarende 45.000 tonn. Som sammenligning utgjør hele forsyningen av oppdrettslaks fra Canada mellom 120 – 130 000 tonn.

- Det er vår oppfatning at overskuddet av villaks er den mest sannsynlige årsaken til at gjennomsnittsprisen på vestkysten i USA i mai / juni kom 22 % under nivået i 2018, forteller de.   

I markedet for fersk fisk bør det ifølge Nordea komme en bedring i prisnivået siden hovedsesongen er over. Videre forteller selskapet at de forventer at i markedet for frossen og røkt laks at overskuddet av villaks vil gi en negativ prispåvirking resten av året.