Etter seks års ventetid fikk Ocean TECH denne vinteren endelig avslag fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Nå satser de på en ny løsning gjennom Nordic Blu Technologies, og satser videre på egen risiko.

Fikk ikke utviklingstillatelse -  OceanTECH satser i stedet på eget prosjekt

Etter seks års ventetid fikk Ocean TECH denne vinteren endelig svar fra Nærings- og Fiskeridepartementet. - Avslaget virker ikke logisk begrunnet. Vi sitter nå med en løsning som vi har troen på, men som vi aldri fikk prøvd ut, sier prosjekt leder Idar Lindanger. Nå satser de videre på eget prosjekt.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 sendte Wenberg Fiskeoppdrett, Edelfarm, Bio VIVO og Technip FMC inn en felles søknad om utviklingstillatelser for å bygge et lukket merd-anlegg for lakseoppdrett. Prosjektet fikk tilnavnet OceanTECH, med teknologi som skulle redusere utslipp og styrke dyrevelferden for laks. Seks år etter innsendt søknad kom endelig svar i form av et avslag, med begrunnelse i endring av opprinnelig design og lav innovasjonshøyde. Prosjektleder Idar Lindanger stiller spørsmål ved avslaget.

Idar Lindanger

- I begrunnelsen for avslaget fra Nærings- og Fiskeridepartementet ble det vist til at det ikke var stor nok innovasjonshøyde, til tross for patentbeskyttelse gjennom Patentstyret. I tillegg ble det vist til endring i design, seks år etter opprinnelig søknad. Vi har jo ikke sittet stille i båten i nesten seks år, vi har jo jobbet videre med prosjektet vårt, forteller Lindanger i en pressemelding.

Idar Lindanger har tidligere jobbet i oljeserviceselskapet Technip FMC. I 2017 startet han arbeidet med OceanTECH-prosjektet, som etter planen skulle kombinere teknologi fra offshore-sektor med moderne havbruk. Edelfarm AS var en av søkerne, og konstituert daglig leder Ivar Andreas Forn er selv skuffet over endelig tilbakemelding.

Ivar A. Forn

- Ocean Tech-prosjektet er en gjennomførbar løsning, med fiskehelse, bærekraft og null rømming i høysetet, som vi nå ikke kan jobbe videre med. Vi er skuffet over utfallet og hele prosessen, sier Ivar Forn.

Videre understreker Forn at prosjektet tidlig i prosessen fikk positive signaler fra Fiskeridirektoratet, og at de jobbet videre med prosjektet i påvente av svar.

Satser videre uten egen tillatelse

Idar Lindanger, prosjektleder i OceanTECH, forteller at søknaden i 2017 var i henhold til Nærings- og Fiskeridepartementet daværende satsing på lukket merdteknologi, men at søkelyset nå er rettet mot andre prioriteringer.

- Det endelige avslaget virker ikke logisk begrunnet, men bør ses i lys av endrede rammevilkår i næringen og ny havbrukspolitikk. Vi sitter nå med en løsning som vi har troen på, som hadde redusert miljøavtrykket vårt og bedre fiskevelferden. Vi fikk aldri prøvd ut løsningen, som hittil har kostet oss flere millioner kroner, påpeker Lindanger.

To av søkerne bak den opprinnelig OceanTECH-søknaden, Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS, har siden 2021 jobbet med en ny løsning med bruk av semilukkede merder. I 2021 stiftet de selskapet Nordic Blu Technology AS, hvor Idar Lindanger i dag jobber som daglig leder.

- Avslaget på OceanTECH påvirker ikke arbeidet vårt med Nordic Blue Tech. Vi utvikler nå teknologi i form av et semilukket anlegg, med tilnærmet samme målsetning som Ocean Tech hadde. Det er ikke i samme skala eller omfang, men har potensialet til å bli noe stort, avslutter Lindanger.

Ifølge selskapet skal en prototype testes i løpet av 2024, på en av de eksisterende lokalitetene til Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS. Det er ikke søkt om utviklingskonsesjoner, og selskapet uttaler selv at de kommer til å benytte eksisterende kapasitet for å jobbe videre med prosjektet.