I 2023 vil Nordic Halibut sette ut 1 million fisk til sjøs - tilsvarende produksjonsmålet for vekstfase 1 på 5 000 tonn (4 500 tonn HOG) i 2026.

Prisene på oppdrettskveite øker

Nordic Halibut AS oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 169 NOK/kg i Q1 2023, en økning på 26 prosent fra samme periode i fjor.

Publisert

I en børsmelding melder selskapet at de opplever en økende betalingsvilje og aksept for oppdrettet kveite i nøkkelmarkeder, og poengterer at bevisstheten om produktets kvaliteter og egenskaper fortsetter å øke.

- Eksporten av oppdrettet kveite fra Norge i Q1 2023 oppnådde omtrent 50 % høyere priser sammenlignet med villfanget, skriver de videre.

Nordic Halibut er lokalisert på Vestlandet og med hovedkontor i Averøy, Nordmøre.

I løpet av Q1 2023 slaktet Nordic Halibut 224 tonn HOG-kveite, med en gjennomsnittlig slaktevekt på 5,9 kg HOG og 75 prosent av volumet slaktet over 5 kg HOG. Selskapet utnyttet gunstige markedsforhold og benyttet biomasse av slaktbar størrelse for å optimalisere inntektene. Totalomsetningen endte på 38 millioner NOK i Q1 2023.

Bedre priser på større kveite

Selskapet skriver at de søker å maksimere utnyttelsen av slaktbar biomasse. De opplever at salgsprisene for større kveitestørrelser, spesielt de som selges på 7-9 kg og 9 kg+, er betydelig høyere, og endte på henholdsvis 188 NOK/kg og 203 NOK/kg i Q1 2023. Ifølge den strategiske slakteplanen for 2023 vil slaktevolumene reduseres i Q2 for å sikre optimal utnyttelse av biomassen mot andre halvdel av 2023.

I 2023 vil Nordic Halibut sette ut 1 million fisk til sjøs - tilsvarende produksjonsmålet for vekstfase 1 på 5 000 tonn (4 500 tonn HOG) slakting i 2026. Selskapet gjentar slaktevolumveiledningen for 2023 på 1 200 tonn (1 080 tonn HOG).