Ca. 701 tusen fisk ble satt i sjøen i løpet av 2022 – tilsvarende et slaktevolum på 3 500 tonn i 2025

Økte omsetningen, men også tapet

Nordic Halibut økte omsetningen sin både i fjerdekvartal og for hele 2022, sammenlignet med tilsvarende for året før. Men minustallene for overskudd gikk også opp.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet omsatte i 2022 for 80,2 millioner kroner, opp fra 71,3 millioner i 2021.

I fjerdekvartal omsatte de for 32,3 millioner, opp fra 31,0 i Q4 2021. Ifølge selskapet slaktet de mindre, men fikk mer for fisken.

- Den gjennomsnittlige salgsprisen økte i løpet av 4. kvartal 2022 med oppnådd pris for fersk hel kveite som endte på 165 NOK/kg HOG (+17 % år/år), melder de

Nordic Halibut

  • Nordic Halibut er en oppdretter av atlantisk kveite lokalisert på Vestlandet og med hovedkontor i Averøy, Nordmøre.
  • Selskapet har en fullt integrert og velutviklet verdikjede fra genetikk til salg og har hatt et betydelig gjennombrudd i tidlig fase produksjon.
  • En vekstplan for å utvide produksjonsvolumene er implementert med produksjonsmål på 4500 tonn HOG innen 2026 og 9000 tonn HOG innen 2030.

EBIT endte i 2022 på minus 58,6 millioner kroner mot minus 57,7 i 2021.

I fjerdekvartal endte EBIT på -16,6 millioner mot tilsvarende -5,1 millioner i Q4 2021.

Selskapet selv skriver i sin børsmelding i forbindelse med kvartalsfremleggelsen at selskapet er godt posisjonert og på vei til å levere på langsiktige produksjonsmål med sterke biologiske resultater og vekstplan som går i henhold til plan.

Produksjonsoppgangen går ifølge selskapet i henhold til planen med all-time high. Ca. 701 tusen fisk ble satt i sjøen i løpet av 2022 – tilsvarende et slaktevolum på 3 500 tonn i 2025.

- I samsvar med planlagt vekst vil selskapet ha et slaktevolum guiding på 1.200 tonn for 2023, tilsvarende 1.080 tonn HOG, melder de.

Nordic Halibut oppdretter atlantisk kveite på Vestlandet og har hovedkontor i Averøy på Nordmøre.

Utsikter

Nordic Halibut skriver de har implementert en ambisiøs vekstplan for å bli verdens ledende kveiteoppdretter etter det de kallet et betydelig gjennombrudd i tidligfaseproduksjon.

Selskapets vekstplan har produksjonsmål på 4500 tonn HOG innen 2026 og 9000 tonn HOG innen 2030.

- Den første produksjonsmilepælen mot disse produksjonsmålene er antall fisk satt i sjøen i løpet av 2023. I 2023 har selskapet et produksjonsmål på 1 million fisk sjøsatt – dette vil muliggjøre løpende produksjon av 4500 tonn HOG-kveite.

Nordic Halibuts helintegrerte verdikjede fra rogn til salg er bygget og organisert for å oppfylle selskapets vekstplan til 4500 tonn HOG innen 2026.

- Dagens infrastruktur og kapasitet ved produksjonsanleggene i Midsund, Askøy og Averøy er etter investeringer i 2021 og 2022 i stand til å produsere 1 million settefisk årlig. I påvekstfasen av produksjonen har selskapet i dag tre lokasjoner og har ambisjon om å etablere en fjerde i løpet av 2023 for å muliggjøre løpende produksjon av minst 4500 tonn HOG kveite i sjø hvert år.

Den etablerte og driftsmessige infrastrukturen og kapasiteten ved Nordic Halibuts anlegg er ifølge selskapet i stand til å produsere det antall fisk og volumer som trengs for å nå vekstplanens fase 1 produksjonsmål på 4500 tonn HOG.

Selskapet har i dag tre lokasjoner og har ambisjon om å etablere en fjerde i løpet av 2023 for å muliggjøre løpende produksjon av minst 4500 tonn HOG kveite i sjø hvert år.

Deretter har oppbyggingsfasen av selskapet og etablerte kapasiteter ført til økte utgifter.

- Volumøkningen og planlagt vekst mot 2026 og 2030 vil ha betydelig innvirkning på produksjonskostnader og resultater. Med den lovende biologiske ytelsen gjennom hele produksjonen, er selskapet fortsatt overbevist om at skalaeffekten når målvolumene nås vil være betydelig, skriver de.

Vekstplan for fase 2 vil ta selskapets produksjonsvolum til 9000 tonn HOG innen 2030. For å nå dette produksjonsmålet vil Nordic Halibut bygge et nytt landbasert anlegg på Tingvoll som vil produsere 1,25 millioner yngel årlig fra 2027 – noe som muliggjør produksjon på 9000 tonn HOG kveite fra 2030.

- Godkjenningen av reguleringsplanen i løpet av februar 2023 og den samlede prosjektprogresjonen i 2022 og 2023 styrker gjeldende tidslinjeanslag for ferdigstillelse av anlegget.