Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

Mistanke om PD hos SinkabergHansen i Nordland

Rutineprøver tatt i oktober har utløst mistanke om PD ved SinkabegHansen lokalitet helt sør i Nordland. Mattilsynet ble varslet straks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Resultat fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste utløser mistanke om smitte av Pankreas Disease (PD) på vår lokalitet Tosen, helt sør i Nordland.

Nestleder i selskapet Svein-Gustav Sinkaberg. Foto: SinkabergHansen.

Mistanken er utløst av prøver tatt i slutten av oktober. SinkabergHansen fikk onsdag ettermiddag første informasjon om situasjonen fra PatoGen Analyse. På dette grunnlaget varslet SinkabergHansen straks Mattilsynet. Det skriver selskapet i en pressemelding.

    – Vi vet så langt svært lite om realitetene. Det innebærer at det endelige bildet fortsatt er uavklart. Både med tanke på status på eventuell smitte og hva som eventuelt må iverksettes av tiltak, sier nestleder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

I øyeblikket befinner om lag to millioner laks seg i lokaliteten. Størrelsen varierer, men gjennomsnittet ligger på rundt 1,5 kilo. For SinkabergHansen, i likhet med øvrige aktører fra Nord-Trøndelag og nordover som opplever PD-smitte, er dette en tung melding å få.

SinkabergHansen innser alvoret i situasjonen, og vil videre gjøre alt for å avklare realitetene og gjennomføre nødvendige praktiske grep. Den berørte lokaliteten ligger i utgangspunktet svært skjermet lengst inne i den lange Tosenfjorden. Det er derfor meget overraskende at mistenkt PD-smitte dukker opp her.

– Dette er ikke første gang, verken med mistanke eller bekreftet smitte, av PD i Nord-Trøndelag og Nordland. Faktisk er dette smittetilfelle nummer 10 i vår region. Når vi vet hvilke konsekvenser dette har hatt, og vil ha, for havbruksselskapene i regionen, er tiden nå for alvor inne å gjøre en nødvendig revurdering og beslutning rundt forvaltningen av problemet. Det synes uholdbart at oppdretterne i Nord-Trøndelag fortsatt skal utgjøre en buffersone; gjennom dagens PD-grense ved Buholmråsa, framholder Svein-Gustav Sinkaberg.

Senest i et møte 8. november med fiskeriminister Per Sandberg tok gruppen lokale oppdretterne opp det urimelige i at næringa på Namdalskysten fungerer som «filter» mot at sykdommen skal spre seg nordover. Signalet under møtet ved Rørvik denne dagen er at konsekvensene av gjeldende PD-grense er urimelige store.

Hovedsakelig med tanke på belastningen i det enkelte selskap og alle de ansatte som virksomhetene har ansvar for. Strategien med å flytte PD-smittet fisk sør for gjeldende grense har store konsekvenser for ikke minst for arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til virksomheten.

      – Opp mot det klare budskapet fra regionens oppdrettere for bare vel ei uke siden, åpner den aktuelle mistanken akutt behov for en høyst nødvendig vurdering. Vårt utgangspunkt er at alle fakta rundt situasjonen må avklares, og at det videre kan fattes vedtak rundt håndteringen som ivaretar næringa og det involverte selskapet best mulig, sier Svein-Gustav Sinkaberg.